Υπερψηφίστηκε το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027” που συνδιαμόρφωσε η Έλενα Κουντουρά ως εισηγήτρια της THE LEFT

1483
  • Η Ευρωβουλευτής διεκδίκησε τη δικαιότερη κατανομή των πόρων και την εξασφάλιση περισσότερων κονδυλίων για την στήριξη των εργαζομένων στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Πρόκειται για τον «ακρογωνιαίο λίθο της ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης, με ωφελούμενους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές»

 

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Βιομηχανίας  Έρευνας και Τεχνολογίας ITRE η συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη” Europe Digital Programme, στη διαμόρφωση του οποίου συνέβαλε η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά ως εισηγήτρια της πολιτικής ομάδας THE LEFT.

Με την επικείμενη υπερψήφιση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, το Πρόγραμμα ουσιαστικά θα μπει σε  εφαρμογή, ως ο ακρογωνιαίος λίθος της ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης, από το οποίο θα επωφεληθούν πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές. Είναι συνδεδεμένο με τους στόχους της  Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αποσκοπώντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ψηφιακού τομέα που σήμερα ευθύνεται για το 4% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως.

Η Έλενα Κουντουρά από τη θέση της ως εισηγήτρια της πολιτικής της ομάδας,  υπερασπίστηκε στη διαμόρφωση του προγράμματος να υπάρξει πιο δίκαιος καταμερισμός στα κονδύλια που θα δαπανηθούν στους πέντε τομείς της συμφωνίας.

Διεκδίκησε συγκεκριμένα  να εξασφαλιστούν, όπως και έγινε,  περισσότερα  κονδύλια  για την στήριξη των προγραμμάτων στους εργαζομένους, που αφορούν στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (υψηλής ποιότητας μακροπρόθεσμη εκπαίδευση και εκπαιδευτικά προγράμματα, ενθάρρυνση της εξειδίκευσης σε ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές).

Επίσης υποστήριξε την προσθήκη στο πρόγραμμα των τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνολογία blockchain που αναμένεται να υιοθετηθεί ευρέως τα επόμενα χρόνια.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει πέντε αλληλοσυνδεόμενους τομείς: την ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΕ στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων -HPC (2,2 δισ. ευρώ), της τεχνητής νοημοσύνης -ΑΙ  (2,1 δισ. ευρώ), της κυβερνοασφάλειας- cyber security  (1,6 δισ. ευρώ), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων – digital skills, (578 εκατ. ευρώ) και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης και της διαλειτουργικότητας (1,1 δισ. ευρώ). Με συνολικό προϋπολογισμό 7,588 δισ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονομιών,  θα εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027» , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, European Digital Innovation Hubs, που κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. καλείται να ορίσει μέσω ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας. Στην Ελλάδα μπορούν να υποστηριχθούν από το Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο 4 κόμβοι με μέγιστο αριθμό τους 13 κόμβους.

H Έλενα Κουντουρά δήλωσε σχετικά:

«Oι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα μπορέσουν να αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης του ψηφιακού χάσματος στην Ε.Ε., συγκεκριμένα καθοδηγώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις (Startups) ώστε να  διευκολυνθούν στην πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση και να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή τεχνολογία για να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, τις διαδικασίες παραγωγής και τα προϊόντα τους.

 Η προσπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι έως σήμερα μονάχα το 17% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει εντάξει επιτυχώς την ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις τους».