Παρέμβαση Κουντουρά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για το TEN-T

6482
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΤΕΝ-Τ)

19/01/2021 –  Παρέμβαση

Η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών πρέπει να επιταχυνθεί ώστε να ολοκληρωθεί έως το 2030 το κεντρικό δίκτυο και έως το 2050 το εκτεταμένο δίκτυο. Πρέπει να πετύχουμε τους στόχους αυτούς ώστε να δώσουμε το δικαίωμα στις περιφερειακές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης να διεκδικήσουν την ανάπτυξή τους με όσο το δυνατόν ίσους όρους με το κέντρο. Παράλληλα, η αναθεώρηση του Κανονισμού για το δίκτυο είναι η ευκαιρία να θέσουμε τις βάσεις για τη πράσινη μετάβαση των μεταφορών. Να ενισχυθούν σημαντικά οι σιδηροδρομικές μεταφορές και να δημιουργήσουμε υποδομές σε όλο το δίκτυο για την διείσδυση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, όπως και ο ηλεκτρισμός και το υδρογόνο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Είναι επίσης ευκαιρία να ρίξουμε φως στην ασφάλεια του δικτύου που σχετίζεται άμεσα με απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Η τάση μείωσης των προϋπολογισμών για τη συντήρηση δικτύου πρέπει να ανατραπεί άμεσα. Και τέλος, ήρθε η ώρα να εντάξουμε και τα δυτικά Βαλκάνια, τους γείτονες μας, στον ευρωπαϊκό χάρτη των μεταφορών με τις απαραίτητες επενδύσεις