3/10/2014 – Ομιλία στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Καρκίνο του Μαστού

4755

O καρκίνος του μαστού είναι η πιο κοινή μορφή καρκίνου και έχει την υψηλότερη θνησιμότητα από οποιαδήποτε άλλη μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως.

Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από τις ημέρες που, όταν οι γυναίκες διαγιγνώσκονταν με καρκίνο του μαστού, συστηματικά υποβάλλονταν σε ακρωτηριασμό, χειρουργική επέμβαση και επιθετικές θεραπείες χωρίς να λαμβάνονταν υπόψη για το πώς αυτό θα τους επηρέαζε και την ποιότητα της ζωής τους.
Στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι, η θεραπεία του καρκίνου του μαστού σε μια (ιατρική) μονάδα πολλαπλών ειδικοτήτων μαστού, αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά του του 2003 και του 2006, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν σε εθνικό επίπεδο την παροχή των εν λόγω μονάδων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για το 2016.

Όλες οι γυναίκες, των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πλήρως εξοπλισμένες, εξασφαλισμένης ποιότητας εξειδικευμένες μονάδες μαστού που παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα. Η περιποίηση στήθους πρέπει να είναι διεπιστημονική.

Τόσο τα ποσοστά εμφάνισης και τα ποσοστά θνησιμότητας ποικίλλουν από χώρα σε χώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης . Οι αποκλίσεις οφείλονται σε διαφορές στον τρόπο ζωής, τη γενετική προδιάθεση και την ενεργό αναπαραγωγική ηλικία , αλλά πολλές από αυτές αντανακλούν στην έλλειψη των καταλληλότερων υπηρεσιών, τόσο σε σχέση με κατευθύνσεις για οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, όσο και με τις σύγχρονες θεραπείες σε εξειδικευμένες, διεπιστημονικές μονάδες μαστού.
Επειδή δίνεται μια ισχυρή έμφαση στη πρόληψη με βάση τον τρόπο ζωής, και ως εκ τούτου κινείται στη σφαίρα της ατομικής ευθύνης, ο καρκίνος του μαστού έχει γλιστρήσει από την κορυφή της πολιτικής υγείας πολλών χωρών.

O προσυμπτωματικός έλεγχος που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές παρέχει ένα σημαντικό όφελος για τις γυναίκες στην βελτίωση των ποσοστών θνησιμότητας από την ασθένεια αυτή, όταν συνδυάζεται με τις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας. Επομένως, είναι σημαντικό για τις γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές και να διορθώνονται περιστασιακές πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή είναι αυταπόδεικτο γεγονός ότι, η μαστογραφία είναι η καλύτερη μορφή της πρόωρης ανίχνευση του καρκίνου του μαστού που είναι διαθέσιμη σήμερα και αυτό έχει βελτιώσει τα ποσοστά θνησιμότητας.

Η καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού θα πρέπει να επιστρέψει στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης για την υγεία σε όλες τις χώρες. Όλες οι γυναίκες (και οι άνδρες με γενετική προδιάθεση) στα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου ποιότητας, μια σωστή διάγνωση και ποιοτικώς σύγχρονη θεραπεία σε εξειδικευμένες, διεπιστημονικές μονάδες μαστού. Και αυτό το δικαίωμα δεν θα πρέπει να υπάρχει μόνο στα χαρτιά, αλλά να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει ένα εθνικό μητρώο του καρκίνου που μπορεί να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση.

Τέλος, οι ερευνητές σε όλα τα κράτη (μέλη και παρατηρητές) θα πρέπει να εργαστούν από κοινού για να προωθήσουν την κατανόηση της νόσου και να βελτιώσουν τόσο την εξέταση, τη διάγνωση και τις τεχνικές θεραπείας με στόχο τη μείωση «υπερδιάγνωσης» και «υπερθεραπείας», καθώς και τη βελτίωση των ποσοστών θνησιμότητας και την ποιότητα της ζωής των μεμονωμένων ασθενών. Και, φυσικά, να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να βρούν τελικά μια θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού.

Η γυναίκα ως μητέρα και σύζυγος είναι το στήριγμα της οικογένειας και όταν νοσεί …ολη η οικογένεια μουδιάζει …όλη η οικογένεια αναστατώνεται … όλη η οικογένεια αναστατώνεται… όλη η οικογένεια υποφέρει !
Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό και θα σας παρακαλέσω να μεταφέρετε το μήνυμα και να πιέσετε τα κοινοβούλιά σας να βάλουν προτεραιότητα στα θέματα υγείας για την καταπολέμηση του Καρκίνου του Μαστού και να φροντίσουν για καλύτερες υπηρεσίες για τους ασθενείς με καρκίνο.
Ευχαριστώ