Κοινή δήλωση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Σχέδιο, τους Ίδιους Πόρους και το Σχέδιο Ανάκαμψης

592

• Τονίζουν ότι το ψήφισμα έχει πολλά θετικά στοιχεία, υπό την πίεση όμως των δεξιών πολιτικών ομάδων δεν περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου για το αναγκαίο ύψος του Ταμείου Ανάκαμψης και τον Νέο Πολυετή Προϋπολογισμό.

• Το γεγονός αυτό διευκολύνει την αγνόηση του Ευρωκοινοβουλίου σε έναν τελικό ανεπαρκή συμβιβασμό που ήδη μεθοδεύεται στο Ευρωπαϊκό παρασκήνιο.

SYRIZA MEP

Κοινή δήλωση εξέδωσαν οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναπτύσσοντας τις θέσεις τους για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τους Ίδιους Πόρους και το Σχέδιο Ανάκαμψης.
Κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 1,5 τρις ευρώ, το οποίο να χρηματοδοτείται από αέναα ομόλογα με μηδενικό επιτόκιο και να χρησιμοποιεί επιχορηγήσεις και όχι δάνεια.
Διεκδικούν όπως αναφέρουν, πρόσθετες πιστώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού στο Πολυετές Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό 2021-2027 ύψους 1,3 τρις.
Η αύξηση αυτή, τονίζουν, είναι απαραίτητη για να στηριχτούν πολιτικές κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, προστασίας του περιβάλλοντος, της απασχόλησης, της δημόσιας υγείας, του τουρισμού και του πολιτισμού.
Ασκούν κριτική στην Κομισιόν για την καθυστέρησή της να υποβάλει την πρότασή της για το Ταμείο Ανάκαμψης και θεωρούν εντελώς ανεπαρκές και αδύναμο το πακέτο του Eurogroup ύψους 540 δις ευρώ.
Καταλήγουν ότι το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου έχει θετικά στοιχεία, τα οποία υποστήριξαν με την ψήφο τους και αναφέρουν: “Επιλέξαμε την αποχή στην ψήφο επί του συνόλου γιατί το συμβιβαστικό ψήφισμα υπό την πίεση των δεξιών πολιτικών ομάδων δεν περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες προτάσεις και τις κόκκινες γραμμές του Ευρωκοινοβουλίου για το αναγκαίο ύψος του Ταμείου Ανάκαμψης και τον Νέο Πολυετή Προϋπολογισμό, γεγονός που διευκολύνει την συρρίκνωσή τους από την Κομισιόν και κυρίως το Συμβούλιο και την αγνόηση του Ευρωκοινοβουλίου σε έναν τελικό ανεπαρκή συμβιβασμό που ήδη μεθοδεύεται στο Ευρωπαϊκό παρασκήνιο”.

Ολόκληρη η κοινή δήλωση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, έχει ως εξής:
Στα πλαίσια του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το «Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τους Ιδίους Πόρους και το Σχέδιο Ανάκαμψης», καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις:

• Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ύψους τουλάχιστον 1,5 τρις ευρώ, χρηματοδοτούμενο μέσω αέναων ομολόγων με μηδενικό επιτόκιο, το οποίο θα χρησιμοποιεί επιχορηγήσεις, όχι δάνεια, χωρίς μακροοικονομικές ή άλλες προϋποθέσεις.
• Διεκδικούμε ένα πολύ πιο φιλόδοξο Πολυετή Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, που να ενσωματώνει σημαντικές πρόσθετες πιστώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού, επιπλέον της επίσημης θέσης που έχει διατυπώσει το Ευρωκοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2019, για ένα Πολυετές Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό 2021-2027 ύψους 1,3 τρις ευρώ.
• Αυτή η αύξηση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την στήριξη των πολιτικών κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, προστασίας του περιβάλλοντος, της απασχόλησης, της δημόσιας υγείας, του τουρισμού και του πολιτισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εντεινόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση.
• Ασκούμε κριτική στην Κομισιόν για την καθυστέρηση να υποβάλλει την πρότασή της για το Ταμείο Ανάκαμψης και θεωρούμε εντελώς ανεπαρκές και αδύναμο το πακέτο του Eurogroup ύψους 540 δις ευρώ.
• Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου έχει πολλά θετικά στοιχεία, τα οποία και υποστηρίξαμε με την ψήφο μας. Επιλέξαμε την αποχή στην ψήφο επί του συνόλου, γιατί το συμβιβαστικό ψήφισμα, υπό την πίεση των δεξιών πολιτικών ομάδων, δεν περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες προτάσεις και τις «κόκκινες γραμμές» του Ευρωκοινοβουλίου για το αναγκαίο ύψος του Ταμείου Ανάκαμψης και τον νέο Πολυετή Προϋπολογισμό, γεγονός που διευκολύνει την συρρίκνωσή τους από την Κομισιόν και κυρίως το Συμβούλιο και την αγνόηση του Ευρωκοινοβουλίου σε έναν τελικό ανεπαρκή συμβιβασμό, που ήδη μεθοδεύεται στο ευρωπαϊκό παρασκήνιο.