Ελενα Κουντουρά – Απολογισμός 2ετίας Κοινοβουλευτικού Έργου (Σεπτέμβριος 2021)

190860

Με σεβασμό στους πολίτες που την τίμησαν με την ψήφο τους η ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ελενα Κουντουρά αναφέρει συνοπτικά τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, το έργο και τις παρεμβάσεις της στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς για την πρώτη διετία (Ιούλιος 2019-Ιούλιος 2021)  

ELENA KOUNTOURA MEP
  1. Εκθέσεις ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

▪ Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά (Ιούλιος 2021)

▪ Έκθεση σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών» (Ιούνιος 2021)

  1. Εκθέσεις ως σκιώδης εισηγήτρια

▪ Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (Ιούνιος 2021)

▪ Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 (Ιούνιος 2021)

▪ Έκθεση σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) (Μάιος 2021)

▪ Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/2240 (Απρίλιος 2021)

▪ Έκθεση σχετικά με τη θέσπιση στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμο τουρισμό (Μάρτιος 2021)

▪ Έκθεση σχετικά με την έκθεση εφαρμογής που αφορά τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο (Μάρτιος 2021)

▪ Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (Δεκέμβριος 2020)

▪ Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ (Αύγουστος 2020)

▪ Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση  σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές (Ιούνιος 2020)

▪ Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Ιταλίας να διαπραγματευθεί και να συνάψει συμφωνία με την Ελβετία με την οποία να επιτρέπονται οι υπηρεσίες ενδομεταφορών κατά την εκτέλεση διεθνών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών (Ιανουάριος 2020)

  1. Γνωμοδότηση ως συντάκτρια

▪ Γνωμοδότηση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων (Φεβρουάριος 2021)

  1. Γνωμοδοτήσεις ως σκιώδης συντάκτρια

▪ Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 347/2013 (Ιούνιος 2021)

▪ Γνωμοδότηση σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές (Μάρτιος 2021)

▪ Γνωμοδότηση σχετικά με τον αντίκτυπο των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της αλιείας (Ιανουάριος 2021)

▪ Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (Οκτώβριος 2020)

▪ Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» (Ιούλιος 2020)

▪ Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 (Σεπτέμβριος 2019)

  1. Συμμετοχή/ Συνδιαμόρφωση προτάσεων ψηφισμάτων

▪ Η ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων (Δεκέμβριος 2020)

▪ Τουρισμός και Μεταφορές  το 2020 και μετά (Ιούνιος 2020)

▪ Οι  προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (Φεβρουάριος 2020)

▪ Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλο τον κόσμο (Φεβρουάριος 2020)

▪ Η κατάσταση της παιδικής εργασίας σε ορυχεία στη Μαδαγασκάρη (Φεβρουάριος 2020)

▪ Η κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Νοέμβριος 2019)

▪ Προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Νοέμβριος 2019)

▪ Έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (Οκτώβριος 2019)

▪ Οι αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον τουρισμό της ΕΕ (Οκτώβριος 2019)

  1. Ομιλίες και Γραπτές Παρεμβάσεις στην Ολομέλεια του ΕΚ

▪ Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και απασχόλησης στον τομέα των αερομεταφορών – Αντίκτυπος της κρίσης της COVID-19 στις αερομεταφορές (Ιούλιος 2021)

▪ Προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) (Ιούνιος 2021)

▪ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων – Ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο (Μάιος 2021)

▪ Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (Απρίλιος 2021)

▪ Διάσωση της θερινής τουριστικής περιόδου – στήριξη της ΕΕ προς τον τομέα της φιλοξενίας (Απρίλιος 2021)

▪ Τήρηση της αρχής της εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης στις δαπάνες (Μάρτιος 2021)

▪ Το δικαίωμα των εργαζομένων για την ψηφιακή τους αποσύνδεση στο καθεστώς τηλεργασίας και την ανάγκη διασφάλισης στο ακέραιο των εργασιακών τους δικαιωμάτων (Ιανουάριος 2021)

▪Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών ΤΕΝ-Τ (Ιανουάριος 2021)

▪ Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων (Δεκέμβριος 2020)

▪ Η ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ (Οκτώβριος 2020)

▪ Γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εταιρικά συμβούλια (Οκτώβριος 2020)

▪ Η ανάγκη για ανάληψη άμεσης και ανθρωπιστικής δράσης από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης στον καταυλισμό προσφύγων της Μόριας (Σεπτέμβριος 2020)

▪ Προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο (Σεπτέμβριος 2020)

▪ Covid-19: Ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά (Σεπτέμβριος 2020)

▪ Η ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα – Σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικός ρόλος της Τουρκίας – Η κατάσταση στη Λευκορωσία (Ιούλιος 2020)

▪ Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά  (Ιούνιος 2020)

▪ Χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών για την καταπολέμηση του κορονοϊού (Μάιος 2020)

▪ Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2020 – Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης (Μάιος 2020)

▪ Οδική ασφάλεια (Φεβρουάριος 2020)

▪ Στρατηγική για την ισότητα των φύλων (Φεβρουάριος 2020)

▪ Στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα και τις μεταφορές: Μέτρα που απαιτούνται έως το 2030 και πέραν αυτού (Ιανουάριος 2020)

▪ Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (Οκτώβριος 2019)

▪ Μάχη κατά του καρκίνου (Σεπτέμβριος 2019)

  1. Κατάθεση γραπτών ερωτήσεων

▪ Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και προώθηση των υποδομών στον σταθμό «Βενιζέλου» του Μετρό Θεσσαλονίκης (Ioύλιος 2021)

▪ Πρωτοφανής γενική αποτροπή των δημοσίων υπαλλήλων από την κατάθεση ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων με την απειλή πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων (Ιούνιος 2021)

▪ Παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης και του δικαιώματος ισότιμης πρόσβασης στην ενημέρωση με τον αποκλεισμό των κωφών–βαρήκοων από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (Απρίλιος 2021)

▪ Προστασία της ελευθερίας της έκφρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης(Μάρτιος 2021)

▪ Πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση (Μάρτιος 2021)

▪Ελληνικός Χρυσός (Φεβρουάριος 2021)

▪ Εξασφάλιση του έγκαιρου μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού (Φεβρουάριος 2021)

▪ Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην Ελλάδα (Φεβρουάριος 2021)

▪ Αφαίρεση αρμοδιοτήτων της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων(Φεβρουάριος 2021)

▪ Ενιαίοι κανόνες για ασφαλή ταξίδια στην ΕΕ (Ιανουάριος 2021)

▪ Διαφαινόμενες ανισότητες στην προμήθεια εμβολίων κατά της COVID-19 (Ιανουάριος 2021)

▪ Αδιαφανής συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων Palantir Technologies για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Δεκέμβριος 2020)

▪ Απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση στην BlackRock για μελέτη με αντικείμενο την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση στόχων (ΠΚΔ) στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ (Δεκέμβριος 2020)

▪ Τετραήμερη καθολική απαγόρευση συναθροίσεων στην Ελλάδα (Νοέμβριος 2020)

▪ Αδειοδότηση διαλυτηρίου πλοίων στον αρχαιολογικό χώρο της ναυμαχίας της Σαλαμίνας (Νοέμβριος 2020)

▪ Εχθροπραξίες του Αζερμπαϊτζάν κατά της Αρμενίας (Οκτώβριος 2020)

▪ Συμπεριληπτική εκπαίδευση και μη υποκατάσταση της διά ζώσης εκπαίδευσης από την ψηφιακή εκπαίδευση (Σεπτέμβριος 2020)

▪ Φυσικές καταστροφές (Σεπτέμβριος 2020)

▪ Εξελίξεις στο θέμα της Αγίας Σοφίας (Ιούλιος 2020– προς το Συμβούλιο)

▪ Κατεπείγουσα ερώτηση  προς την Κομισιόν  για τις εξελίξεις στο θέμα της Αγίας Σοφίας Ιούλιος 2020)

▪ Αναγραφή της διαγωγής στα απολυτήρια (Ιούλιος 2020)

▪ Ευθεία παραβίαση από την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των υποχρεώσεων αμεροληψίας και αντικειμενικότητας και του Κώδικα Δεοντολογίας (Ιούλιος 2020)

▪ Παράνομες έρευνες υδρογονανθράκων και γεωτρήσεις από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο (Ιούνιος 2020  προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο)

▪ Aπευθείας ανάθεση του έργου της τουριστικής προβολής του εθνικού φορέα ΕΟΤ στην ιδιωτική εταιρεία Marketing Greece ΑΕ (Ιούνιος 2020)

▪ Αυτοκινητόδρομος Πάτρας-Πύργου (Ιούνιος 2020)

▪ Δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου για τα παιδιά με σκοπό την προστασία τους από τις διαδικτυακές απειλές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος περιορισμού της κυκλοφορίας (Μάιος 2020)

▪ Εγκατάσταση καμερών και μετάδοση / καταγραφή μαθημάτων στις σχολικές αίθουσες (Μάιος 2020)

▪ Χορήγηση μυστικών κονδυλίων από την ελληνική κυβέρνηση στο ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Μάιος 2020)

▪ Στήριξη από την Επιτροπή της χρήσης διαφανούς μάσκας για άτομα με αναπηρία που λόγω της απώλειας ακοής εξαρτώνται από το διάβασμα των χειλιών για την επικοινωνία τους (Μάιος 2020)

▪Αλλαγή νομοθεσίας και εφαρμογή οδηγιών περί φυσικού περιβάλλοντος (Μάιος 2020)

▪ Αλλαγή νομοθεσίας στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και οδηγία 2011/92 (Μάιος 2020)

▪ Τηλεκατάρτιση ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και επιστημόνων (Απρίλιος 2020)

▪ Επιχείρηση EUNAVFOR MED Irini στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (Απρίλιος 2020)

▪ Αξιολόγηση, εκ μέρους της Επιτροπής, της ενδεχόμενης παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της χρήσης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από την τεχνολογία εντοπισμού κρουσμάτων των Google/Apple (Απρίλιος 2020)

▪ Ανάληψη πρωτοβουλιών από την Επιτροπή για την επαρκή προστασία και υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (Απρίλιος 2020)

▪ Μέτρα κατά της εκδικητικής πορνογραφίας και της βίας στο Διαδίκτυο (Απρίλιος 2020)

▪ Μέτρα στήριξης των εργαζομένων απέναντι στην κρίση του κορονοϊού στην Ελλάδα (Μάρτιος 2020)

▪ Παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο (Μάρτιος 2020)

▪ Νομοθετικές υπερεξουσίες της Ουγγρικής Κυβέρνησης (Μάρτιος 2020)

▪ Πλήγμα για το επάγγελμα του ξεναγού και πρόκληση αθέμιτου ανταγωνισμού από παράνομες δραστηριότητες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών (Μάρτιος 2020)

▪ Ισότιμη αντιμετώπιση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας εντός της Ελληνικής Αστυνομίας (Μάρτιος 2020)

▪ Αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας (Φεβρουάριος 2020)

▪ Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 (Φεβρουάριος 2020)

▪ Παύση των στελεχών της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσω νομοθετήματος με αναδρομική ισχύ (Ιανουάριος 2020)

▪ Η Επιτροπή να προτάξει την ανάγκη συλλογής αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων από τα κράτη μέλη για τα αγνοούμενα παιδιά (Δεκέμβριος 2019)

▪ Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Δεκέμβριος 2019)

▪ Παραβίαση του ενωσιακού δικαίου και του δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2019)

▪ Η απειλή του δημογραφικού στην Ελλάδα: ανάγκη για νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής (Δεκέμβριος 2019)

▪ Μετατροπή των ανοιχτών Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε κλειστού τύπου κέντρα κράτησης (Νοέμβριος 2019)

▪ Αλυσιδωτές συνέπειες της κατάρρευσης της Thomas Cook σε υγιείς επιχειρήσεις του τομέα του τουρισμού (Οκτώβριος 2019)

▪ Προστασία της οικονομίας τοπικών κοινωνιών σε περιπτώσεις κατάρρευσης ταξιδιωτικών κολοσσών (Σεπτέμβριος 2019)

▪ Πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την καταπολέμηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας (Σεπτέμβριος 2019)

▪ Έλλειμμα αξιόπιστων και συγκρίσιμων ευρωπαϊκών στοιχείων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών (Σεπτέμβριος 2019)

▪ Επέκταση της υποχρεωτικής δήλωσης της προέλευσης για όλα τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην ΕΕ (Σεπτέμβριος 2019)

▪ Λήψη μέτρων με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Αμαζόνιο (Σεπτέμβριος 2019)

▪ Υπερεξουσίες του Έλληνα πρωθυπουργού στον τομέα των ΜΜΕ – Υπαγωγή αρμοδιοτήτων σε θέματα Δικαιοσύνης και μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελληνική Αστυνομία (Ιούλιος 2019)

  1. Γραπτές Αιτιολογήσεις Ψήφου

▪ Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό – Πολίτες της Ένωσης (Απρίλιος 2021)

▪ Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια ψηφιακή εποχή, αρμοδιότητες, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας (Ιούνιος 2020)

▪ Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ισραήλ (Ιούνιος 2020)

▪ Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (Απρίλιος 2020)

Αναλυτικός απολογισμός του έργου

Δελτία Τύπου και σχετικές αναφορές στο Διαδίκτυο