Σύσκεψη Έ. Κουντουρά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού UNWTO, ευρωβουλευτές και ευρωπαϊκούς φορείς τουρισμού για τις προτεραιότητες στον τουρισμό το 2020

1791

Πραγματοποιήθηκε στις 8/1/2020 στο Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρώτη σύσκεψη με τη συμμετοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) και των ευρωπαϊκών θεσμικών φορέων, όπου τέθηκαν οι  προτεραιότητες στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό το 2020.

Σύσκεψη Ευρωπαικής Επιτροπής Ταξιδίων για την ευρωπαϊκή στρατηγική στον τουρισμό το 2020

Στη σύσκεψη, με  προσκεκλημένη ομιλήτρια τη νέα Περιφερειακή Διευθύντρια για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) Alessandra Priante, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων & Τουρισμού (WTTC), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ETC), του Συνδέσμου των Τουριστικών Οργανισμών της Ευρώπης (EΤΟΑ), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σωματείων Ξεναγών (FEG) καθώς και  άλλοι  φορείς  της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Επισημάνθηκε ο καταλυτικός ρόλος του τουρισμού ως ισχυρή παραγωγική δύναμη για την Ευρώπη, ενώ συμφωνήθηκε ο συντονισμός και η στενή συνεργασία  για την άμεση προώθηση ζητημάτων που αφορούν στην υλοποίηση της τουριστικής στρατηγικής στην ΕΕ με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

European Travel Commission – UNWTO – TRAN

Η κυρία Priante παρουσίασε τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες στον τουρισμό στην Ευρώπη  και αναφέρθηκε ειδικότερα στις πολιτικές και το φιλόδοξο πρόγραμμα που υλοποιεί ο Παγκόσμιος  Οργανισμός Τουρισμού.

Η  κυρία Κουντουρά, ως συντονίστρια της GUE/NGL στην Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών ουσιαστικής στήριξης του τουριστικού τομέα και στην διαμόρφωση μίας στρατηγικής για βιώσιμο τουρισμό με πολλαπλάσια  οφέλη που θα διαχυθούν σε όλη την Ευρώπη.

Elena Kountoura MEP – Alessandra Priante UNWTO

Η  Ελληνίδα Ευρωβουλευτής  πραγματοποίησε επίσης κατ’ ιδίαν συνάντηση με την κυρία Priante, όπου συζήτησαν διεξοδικά για τις προκλήσεις και τα επόμενα βήματα που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής και τουριστικής αγοράς.