Στην Κομισιόν η Έκθεσή μου που υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμπεριληφθεί σε κοινοτική οδηγία για τον τερματισμό της έμφυλης βίας

5377

Άρθρο της Έλενας Κουντουρά, Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και Μέλους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ισότητας των Φύλων FEMM στην εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ (Νοέμβριος 2021).

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ – ΤΟ ΠΑΡΟΝ – ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι  με  την σιωπηρή μάστιγα της έμφυλης βίας που έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις και λόγω της πανδημίας της  COVID-19.

Τα περιστατικά ενδοσυντροφικής και ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στην ΕΕ και σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, με μεγαλύτερη ένταση μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και του  εγκλεισμού, επειδή οι θύτες που έχασαν τον πλήρη έλεγχο, αντιδρούν πιο βίαια και ακραία.

Η θλιβερή αύξηση των γυναικοκτονιών και των παιδοκτονιών επιβεβαιώνει ακριβώς την έξαρση του φαινομένου.

Εξαιτίας της ανεπαρκούς ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και των στρεβλώσεων και κενών στις εθνικές νομοθεσίες, τα κράτη-μέλη αποτυγχάνουν συστηματικά να προστατέψουν  τα θύματα, γυναίκες και παιδιά,  μέσα σε μία βίαιη σχέση, αλλά και μετά το χωρισμό,  συχνά επειδή έχει δοθεί συνεπιμέλεια στον κακοποιητή γονέα.

Για αυτά τα εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν καταλυτικά τις ζωές εκατομμυρίων θυμάτων στην Ευρώπη και παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματά τους,   κατάρτισα  ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μία  Έκθεση με προοδευτικό ολιστικό πλαίσιο προτάσεων και μέτρων εξάλειψης της  έμφυλης βίας.

Η Έκθεση μου για τον  «Αντίκτυπο της Ενδοσυντροφικής Βίας και των Δικαιωμάτων Επιμέλειας στις Γυναίκες και τα Παιδιά» ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία από όλες τις πολιτικές ομάδες. Πλέον αποτελεί ψήφισμα  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  έχει κατατεθεί στην Κομισιόν, για να συμπεριληφθεί  σε πρόταση κοινοτικής οδηγίας για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Η επιτυχία της έκθεσης είναι ότι για πρώτη φορά βάζουμε στο επίκεντρο όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τα  παιδιά θύματα που είτε έχουν υποστεί κακοποίηση ή έχουν υπάρξει θεατές και μάρτυρες της ενδοσυντροφικής βίας.

Απαιτούμε να εξαλειφθούν οριζόντια  στην ΕΕ οι στρεβλώσεις και τα κενά στην νομοθεσία που αφήνουν τα θύματα εκτεθειμένα απέναντι στον κίνδυνο  επαναλαμβανόμενης κακοποίησης. Πιέζουμε για   ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που  θα στηρίζει καθολικά και  απόλυτα το θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών και παιδιών σε μία ζωή χωρίς βία.

Σε αυτήν τη διεκδίκησή μας, έχουμε την υποστήριξη όλων των φορέων και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Πρόσφατα συνυπέγραψα επιστολή προς την Κομισιόν του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, του φορέα εκπροσώπησης περισσοτέρων από 2.000 οργανώσεων με βασικό ζητούμενο να ενταχθεί  η έμφυλη βία στη λίστα των εγκλημάτων της ΕΕ, Eurocrimes και με αυτό ως βάση να εκδοθεί μία ολιστική οδηγία,  συμπληρωματικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης –  που οφείλουν να κυρώσουν άμεσα όλα τα κράτη-μέλη και η ίδια η ΕΕ- για να θεσπιστεί το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο  αντιμετώπισης και πρόληψης της έμφυλης βίας αλλά και τιμωρίας των δραστών.

Όσον  αφορά τα ζητήματα επιμέλειας και συνεπιμέλειας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετώντας την έκθεσή μου, πήρε ξεκάθαρη θέση ότι η συνεπιμέλεια δεν μπορεί να δίδεται αυτόματα και υποχρεωτικά. Κάθε υπόθεση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και η δικαστική απόφαση να στηρίζεται στο  βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, που προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις.

Για τις  υποθέσεις με ιστορικό ή έστω με ένδειξη βίας, η απόφαση για τη συνεπιμέλεια πρέπει να αναβάλλεται μέχρι να διενεργηθούν επαρκείς έρευνες και εκτίμηση κινδύνου. Πιέζουμε ώστε να θεσπιστεί ειδική νομοθετική διάταξη στα κράτη-μέλη που θα καθιστά  υποχρεωτική τη συνεκτίμηση της βίαιης συμπεριφοράς του γονέα ως προϋπόθεση στον καθορισμό των δικαστικών αποφάσεων. Και όταν η μητέρα είναι θύμα βίας, να τις ανατίθεται η αποκλειστική επιμέλεια, με ταυτόχρονη ανάκληση των δικαιωμάτων του κακοποιητικού συντρόφου.

Ζητούμε οι  υποθέσεις οικογενειακού δικαίου να εκδικάζονται αποκλειστικά από εξειδικευμένα δικαστήρια και δικαστές, με την υποστήριξη ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων. Όπως επίσης να θεσπιστεί υποχρεωτική εκπαίδευση του δικαστικού, αστυνομικού και ιατροδικαστικού προσωπικού  για όλες τις μορφές της βίας και τους μηχανισμούς της, και την εκτίμηση κινδύνου.

Καλούμε την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ένα συνολικό πλέγμα προστασίας των θυμάτων σε σύνδεση με όλες τις άλλες πολιτικές που θα επιτρέψουν να ενισχυθεί η πρόσβασή τους σε επαρκή  νομική προστασία, ασφαλή στέγαση και καθολικές υπηρεσίες υποστήριξης. Είναι ανάγκη και επιβάλλεται να υπάρξουν  μέτρα και πολιτικές ενδυνάμωσης των γυναικών για να εξασφαλίσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία, που αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουν να ξεφύγουν από μία κακοποιητική σχέση, και να χτίσουν ένα μέλλον χωρίς βία και άλλα τραύματα, για τις ίδιες και για την υγιή ανατροφή και ανάπτυξη των παιδιών τους.

Πηγ’η : Το Παρόν (έντυπη έκδοση)