Πώς εξελίσσεται η ισότητα των φύλων στην ΕΕ;

9571

Για να δώσει νέα ώθηση στην ισότητα των φύλων και να θέσει νέους πολιτικούς στόχους, όπως περιγράφεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του προέδρου Ursula von der Leyen, η Κομισιόν παρουσίασε στις 5 Μαρτίου 2020 τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025. Η στρατηγική αυτή καθορίζει βασικές δράσεις για τα επόμενα 5 χρόνια και δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα συμπεριλάβει επίσης μια προοπτική ισότητας σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ.

Gender Equality

Ενώ η ΕΕ είναι παγκόσμιος ηγέτης στην ισότητα των φύλων και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, η βία και τα στερεότυπα που σχετίζονται με το φύλο εξακολουθούν να υφίστανται: μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ υπέστη σωματική και / ή σεξουαλική βία. Παρόλο που περισσότερες γυναίκες αποφοιτούν από πανεπιστήμια, κερδίζουν κατά μέσο όρο 16% λιγότερα από ότι οι άνδρες και μόνο το 8% των μεγαλύτερων διευθυντικών στελεχών των μεγαλύτερων εταιρειών της ΕΕ είναι γυναίκες. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_358 

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων, ένα εργαλείο που δημοσιεύεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), μετράει την ισότητα των φύλων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε διάφορους τομείς όπως η εργασία, η εξουσία ή η βία.

Η έκδοση 2019 αποκαλύπτει ότι η πρόοδος προς την αποτελεσματική ισότητα είναι υπερβολικά αργή: με το 67,4 στα 100 (όπου 100 σημαίνει πλήρη ισότητα των φύλων), η βαθμολογία της ΕΕ για την ισότητα των φύλων αυξήθηκε μόλις από 5,4 μονάδες από την έκδοση του 2005 (+1,2 βαθμοί από το 2015) .

Η ΕΕ είναι πιο κοντά στην ισότητα των φύλων στους τομείς της υγείας (88,1 μονάδες) και τα χρήματα (80,4 μονάδες). Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι οι πλέον ανησυχητικές στον τομέα της εξουσίας (51,9 μονάδες), αν και αυτό είναι και ο τομέας που έχει βελτιώσει τα περισσότερα (+13 βαθμοί από το 2005), λόγω της προόδου σε σχεδόν κάθε κράτος μέλος.

Ωστόσο, όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η πρόοδος απέχει πολύ από το να είναι επαρκής. Η ιδιότητα του γονέα εξακολουθεί να επηρεάζει την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει το δυσανάλογο βάρος των καθηκόντων περίθαλψης στις μητέρες. Ο δείκτης δείχνει επίσης ότι το 31% των γυναικών (έναντι μόνο 8% των ανδρών) ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ εργάζονται με μερική απασχόληση.

περισσότερα στο https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_357