Ομιλία με θέμα τον Αθλητισμό και το AIDS

8278

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

O αθλητισμός βελτιώνει την υγεία – τόσο την ψυχική όσο και την σωματική και μέσω αυτού μεταδίδονται σημαντικά μαθήματα ζωής για το σεβασμό, την ηγετικότητα και τη συνεργασία. Προωθει την ισότητα για όλους και γεφυρώνει τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων.

Ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσον για την προώθηση της ισότητας για όλους. Βοηθά παιδιά και ενήλικες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση που μπορούν μετά να εφαρμόσουν σε άλλους τομείς της ζωής τους. Όταν συνδυαστεί με πληροφόρηση για την υγεία, ο αθλητισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδάξει τρόπους πρόληψης νοσημάτων και να τονίσει τη σημασία της σωστής διατροφής, τη σωστής πρόληψης από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κλπ.

Τα μαθήματα αθλητικής εκπαίδευσης προάγουν τις πρακτικές καλής υγείας και τους τρόπους πρόληψης ασθενειών, πληροφορίες και δεξιότητες που τα παιδιά μπορούν να μεταφέρουν σπίτι τους και στις οικογένειές τους.

Οι αθλητικές οργανώσεις και ομάδες είναι σε πλεονεκτική θέση για τη μετάδοση σημαντικών γνώσεων και μηνυμάτων πρόληψης σχετικά με το HIV/AIDS στους νέους. Η εκπαίδευση για το HIV/AIDS μπορεί να προσφερθεί κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, μέσα από προπονητικές συνεδρίες, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και κατά τη διάρκεια των ημιχρόνων.

Μέσα από τον αθλητισμό, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για το HIV/AIDS ανοιχτά και με ευαισθησία και να μάθουν τρόπους να προστατεύονται από την ασθένεια, όπως πώς να αντιστέκονται στην πίεση και τον εκφοβισμό. Είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν στα μηνύματα πρόληψης του HIV/AIDS που τους μεταδίδουν οι προπονητές τους και οι συμπαίκτες τους παρά σε μηνύματα που τους μεταδίδουν οι δάσκαλοι τους στην τάξη. Μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με το HIV/AIDS μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει το στιγματισμό και τη διάκριση και να προάγει την φροντίδα και τη στήριξη αυτών που πάσχουν από την ασθένεια.

Ταυτόχρονα, η συμμετοχή στον αθλητισμό παρέχει στους ανθρώπους που είναι μολυσμένοι ή πάσχουν από HIV/AIDS ένα ασφαλές και υποστηρικτικό χώρο όπου μπορούν να αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου και μπορούν να προστατευτούν. Θα ήθελα να αναφέρω το παράδειγμα του διεθνούς δικτύου με την ονομασία «Kick HIV/AIDS out» («Κλωτσώντας το AIDS Έξω!»), που βρίσκεται στην Αφρική και το οποίο συνεργάζεται με συνεργάτες στο Βορρά που χρησιμοποιούν τον αθλητισμό, τη σωματική δραστηριότητα και το παιχνίδι για τη διδασκαλία δεξιοτήτων επιβίωσης, την αύξηση της ενημέρωσης για το AIDS, της εκπαίδευσης για την προστασία και της προώθησης αλλαγής συμπεριφοράς.

Αυτή η Αφρικανική πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από ανθρώπους άμεσα επηρεασμένους από το AIDS, κινητοποιεί τις κοινότητες να αναπτύξουν πρωτοποριακές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της ασθένειας, ιδιαίτερα μέσα από τον αθλητισμό. Το δίκτυο έχει δημιουργήσει ένα λεπτομερή οδηγό για όλους όσους ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν την εκπαίδευση για το AIDS στις αθλητικές δραστηριότητες.

Τα αθλητικά προγράμματα, λοιπόν, λειτουργούν ως αποτελεσματικό μέσον για κοινωνική κινητοποίηση, στήριξη υγιών δραστηριοτήτων όπως η εκπαίδευση για την πρόληψη του AIDS και οι εκστρατείες εμβολιασμού. Αποτελεί επίσης ένα σημαντικό πεδίο και πηγή εθελοντικής συμμετοχής.

Γιατί ο αθλητισμός μπορεί να διαπεράσει τα εμπόδια που χωρίζουν τις κοινωνίες και γίνεται ένα ισχυρό μέσον για τη στήριξη της πρόληψης σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα νοσήματα. Ας βάλουμε λοιπόν τον αθλητισμό στον αγώνα για την ενημέρωση και την καταπολέμηση του AIDS και ας τον χρησιμοποιήσουμε ως αντίδοτο για τη μάστιγα που σκοτώνει καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ