Ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο για τον «αειφόρο και βιώσιμο τουρισμό»

3835

στο συνέδριο «Tourism, Sustainable Development, and Environment in South Europe» που διοργάνωσε η ομάδα GUE/NGL στο Ευρωκοινοβούλιο (22/5/2018)