Μακρύς ακόμη ο δρόμος για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη

5281

14 Ιουλίου 2012

Η θέση της γυναίκας στην Ευρώπη δεν έχει φθάσει στα επίπεδα προόδου που θα θέλαμε όλες μας να έχουν ήδη επιτευχθεί. Οι γυναίκες αποτελούν το 51,2% του πληθυσμού της ηπείρου μας και παρ’ όλα αυτά, καταλαμβάνουν μόλις το 35,4% των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με απλά λόγια, οι αναλογίες γυναίκες-άνδρες στον πληθυσμό είναι 1:1 και μέσα στο Ε.Κ. (το οποίο θα έπρεπε κανονικά να αντανακλά σε ουσιαστικό βαθμό τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές τάσεις στην Ευρώπη) είναι 1:3. Στα εθνικά κοινοβούλια η κατάσταση καταγράφεται ακόμη χειρότερη. Παράξενο είναι επίσης το φαινόμενο να έχει συστήσει το Ευρωκοινοβούλιο επιτροπή (μία ανάμεσα στις είκοσι-πέντε συνολικά) για τα δικαιώματα της γυναίκας και την ισότητα των δύο φύλων και επικεφαλής της να είναι άντρας, κάτι που ισχύει εξάλλου κατά πλειοψηφία και στις υπόλοιπες επιτροπές.
Σε επίπεδο καριέρας, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Τα στοιχεία για τις γυναίκες που περιέχονται στην έκδοση “She Figures” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 33% των ερευνητών στην Ευρώπη, το 20% των τακτικών καθηγητών πανεπιστημίου και το 15,5% των επικεφαλής ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης. Για να έχουμε μία συνολικότερη εικόνα αρκεί να ρίξουμε μία ματιά στο Δείκτη Ισότητας Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας Φύλων. Σε μία κλίμακα από το 0 έως το 100, η ισότητα συμμετοχής των γυναικών σε πόστα λήψης αποφάσεων συγκεντρώνει βαθμολογία στο 38 και στα διοικητικά συμβούλια πολύ μεγάλων εταιρειών, 23,3. Άλλα στοιχεία της Κομισιόν αναφέρουν ότι ανάμεσα στο διαθέσιμο δυναμικό, η απασχόληση για τους άντρες βρίσκεται σε ποσοστό 75,8%, ενώ για τις γυναίκες στο 62,5% και επιπρόσθετα, οι άντρες εξακολουθούν να αμοίβονται καλύτερα για το ίδιο είδος και την αξία δουλειάς που προσφέρει μία γυναίκα.
Από το 1975 μέχρι σήμερα οι ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή των αρχών ισότητας για τις γυναίκες ξεπερνούν τις 10. Η θεωρία όμως απέχει πολύ από την πράξη, ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς προκειμένου να κατακτήσουμε την πλήρη ισότητα και πέρα από νομοθετήματα, χρειάζεται ισχυρή πολιτική και κοινωνική βούληση. Η ισότητα των φύλων δεν μπορεί να παραμένει άλλο μία ανεκπλήρωτη ευχή. Πρόκειται για απαίτηση, η ικανοποίηση της οποίας κρίνει το συνολικό επίπεδο προόδου της Ευρώπης