Κουντουρά προς Επίτροπο Hahn: Να εντάξετε τον τουρισμό στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Να μη μειώσετε τα κονδύλια για τη Συνοχή και να στηρίξετε τους οικονομικά ασθενέστερους

6860

Η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά απηύθυνε τρεις ερωτήσεις στον προτεινόμενο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση, Johannes Hahn, και μέχρι σήμερα Επίτροπο για τη Διεύρυνση της ΕΕ, εκπροσωπώντας την GUE/NGL στην ακρόαση του κ. Hahn για την έγκρισή του από τις Επιτροπές Προϋπολογισμού και Ελέγχου Προϋπολογισμού.

KOUNTOURA_HAHN

Η κυρία Κουντουρά τόνισε την κρισιμότητα της επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 των οποίων θα ηγείται ο κ. Hahn. Ειδικότερα, ζήτησε
• Να ενταχθεί ο τουρισμός στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να καταρτιστεί ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική και να δημιουργηθεί ευρωπαϊκός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων προορισμού
• Να μη μειωθούν τα κονδύλια για τη Συνοχή ώστε να στηριχθούν οι πιο αδύναμες περιφέρειες και να καταφέρουν να σταθούν ανταγωνιστικά στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά
• Να στηριχθούν οι ασθενέστερες οικονομικά ομάδες και οι εργαζόμενοι που πλήττονται περισσότερο από το αποτύπωμα του άνθρακα, μέσα από τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και δίκαια μέτρα.

Ο κ. Hahn συμφώνησε με την κα Κουντουρά ότι ο τουρισμός έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ως ο τρίτος μεγαλύτερος τομέας στην οικονομία της Ευρώπης, ενώ αναφέρθηκε και στη δυσάρεστη θέση του συμβιβασμού, όταν προκύπτουν ανάγκες περικοπής κονδυλίων.
Επίσης, όσον αφορά την Ελλάδα, επισήμανε ότι προβλέπεται να επωφεληθούν δύο περιφέρειες της από το νέο ταμείο δίκαιης μετάβασης, που θα στοχεύει στην στήριξη περιοχών των οποίων η τοπική οικονομία εξαρτάται σήμερα σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα.