Κουντουρά προς Πορτογαλική Προεδρία: «Προχωρήστε στη σύσταση νέας ειδικής σύνθεσης του Συμβουλίου που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να συνεδριάζουν οι υπουργοί της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ραγδαία εντεινόμενων έμφυλων ανισοτήτων»

4244

H Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Κουντουρά ζήτησε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη σύσταση νέας ειδικής σύνθεσης Συμβουλίου της ΕΕ κατά την Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου.

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ – ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη δημιουργία αυτής της νέας ειδικής σύνθεσης του Συμβουλίου, όπου θα μπορούν να συνεδριάζουν οι Υπουργοί για την ισότητα των φύλων, το οποίο προσωπικά η κυρία Κουντουρά διεκδικούσε από τον Απρίλιο του 2020.

Τη θέση της αυτή κατέθεσε στην Υπουργό Επικρατείας  της Πορτογαλίας, Μαριάνα Βιεϊρά ντα Σίλβα, στην επίσημη παρουσίαση στην Επιτροπή FEMM των προτεραιοτήτων της Πορτογαλικής Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Η κυρία Κουντουρά  υπογράμμισε ότι  ο αντίκτυπος της πανδημίας υπήρξε δυσανάλογα σκληρός για τις γυναίκες και επιδείνωσε τις  δομικές ανισότητες και διακρίσεις. «Τα ζητήματα αυτά επιβάλλεται να αποτελέσουν προτεραιότητα μας ως Ε.Ε. και να αντιμετωπιστούν στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο», τόνισε.

Η σύσταση αυτή του Συμβουλίου θα δώσει τη δυνατότητα να ξεμπλοκάρουν σημαντικοί φάκελοι για  την ισότητα που έχουν παγώσει για αρκετά χρόνια, όπως:

η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το πρώτο διεθνώς νομικά δεσμευτικό κείμενο  για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας,

η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων,

η οδηγία Women on Boards που αφορά στην ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και θέσεις ευθύνης.

Ταυτόχρονα σε  ξεχωριστή της τοποθέτηση στην Επιτροπή  FEMM η  Έλενα Κουντουρά ως εισηγήτρια της πολιτικής της ομάδας στο φάκελο για τη συμμετοχή των γυναικών στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (STEM), κατέθεσε ένα πλαίσιο προτάσεων, με στόχο να ενθαρρυνθεί η εκπροσώπηση των γυναικών σε δυναμικούς τομείς ανάπτυξης, που θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια.

Παρόλο που οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των  πτυχιούχων στην ΕΕ, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται δυσανάλογα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (γνωστών ως STEM). Ενδεικτικά, μόλις 2 στους 5 επιστήμονες και μηχανικούς  είναι γυναίκες.

Η Ευρωβουλευτής επισήμανε ότι ο  διαχωρισμός των ανδρών και των γυναικών σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας με βάση το φύλο, αποτελεί ένα  από τα μεγαλύτερα εμπόδια, που δυσχεραίνει την πρόοδο προς την ισότητα των φύλων.

«Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί μονάχα έλλειμμα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων επιφέρει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ίδια την ευρωπαϊκή οικονομία, την ανάπτυξη  και το ΑΕΠ της Ε.Ε.».

Για την αντιμετώπιση του, η κυρία Κουντουρά τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση,  στη βάση μιας ολιστικής στρατηγικής που:

– θα ενθαρρύνει την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς STEM, σε όλο το φάσμα, από την εκπαίδευση έως την επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών, και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

-θα αντιμετωπίζει τους υφιστάμενους φραγμούς, θα παρέχει κίνητρα στις γυναίκες και θα εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση και εξέλιξη τους

-θα συνυπολογίζει και θα  αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που φέρνει στο εργασιακό τοπίο η ψηφιακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η τηλεργασία.

—————

Οι ομιλίες της Έλενας Κουντουρά στην FEMM :

https://youtu.be/xdlzkr87xnY

https://youtu.be/u1GJmPM4gFM