Ε. Κουντουρά για «Green Deal»: Αναγκαία η λήψη μέτρων για την ενεργειακή φτώχεια και τη στήριξη των νησιών στην «καθαρή» μετάβαση

12333

Παρέμβαση της ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,  GUE/NGL Έλενας Κουντουρά προς την Επίτροπο Ενέργειας Kadri Simson, στην ενημέρωση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, στην Επιτροπή ITRE του Ευρωκοινοβουλίου με δύο ερωτήσεις:

Elena Kountoura MEP
  1. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, τα Kράτη-Mέλη, οφείλουν να εκτιμήσουν, στα ενοποιημένα εθνικά σχέδιά τους για την ενέργεια και το κλίμα (τα οποία έστειλαν μέχρι το τέλος του 2019), τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια.

Σας ρωτάω λοιπόν:  έχετε μια σαφή εικόνα για το ποσοστό της ενεργειακής φτώχειας στην Ε.Ε. καθώς και για το ποιες πολιτικές και μέτρα από αυτά που υιοθετούνται και εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της αξιολογούνται ως αποτελεσματικά. Ποια είναι τα συμπεράσματα που έχετε αποκομίσει από τα εθνικά σχέδια των Κρατών Μελών;

Επίσης, στην ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Επιτροπή αναφέρει ότι κατά το τρέχον έτος «θα παράσχει καθοδήγηση για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ενεργειακής πενίας». Στο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν λίγες ημέρες για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σας ζητάει συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή τη κατεύθυνση. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε ποιες πρωτοβουλίες για συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να αναλάβετε.

2) Επίσης, αναφορικά με τα νησιά: η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια μπορεί όχι μόνο να συντελέσει σε μεγαλύτερη αυτάρκεια και ευημερία των νησιών, αλλά και να προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στις τοπικές κοινότητές τους.

Δεδομένων των αναθεωρημένων, φιλόδοξων στόχων που θέτει η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και του ότι η εντολή της Γραμματείας «για την Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά της Ευρώπης», θα λήξει τον Ιούνιο του 2020 προκύπτει η ανάγκη να δημιουργηθεί μια μόνιμη ευρωπαϊκή δομή ή όργανο για τη συνέχιση των προσπαθειών απεξάρτησης από τον άνθρακα των νησιών της ΕΕ. Θα ήθελα να μάθω αν σκοπεύει η Επιτροπή να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να διασφαλίσει τη μελλοντική στήριξη της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης στα νησιά;

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο της μετάβασης, θα ήθελα να ρωτήσω αν εξετάζετε το ενδεχόμενο να επικεντρωθείτε στην οικονομική πτυχή της ενεργειακής μετάβασης των νησιών: τη γεωργία, την αλιεία, τις ΜΜΕ και τις τοπικές βιομηχανίες, μέσω της δημιουργίας ειδικού μηχανισμού χρηματοδότησης έργων στα νησιά ή τη δημιουργία ενός Ταμείου χρηματοδότησης νησιών;