Ιαματικός Τουρισμός: Ημερίδα για τις προοπτικές ανάπτυξης από το Υπουργείο Τουρισμού

1328

Ο ιαματικός τουρισμός και οι προοπτικές ανάπτυξής του στην Ελλάδα ήταν το βασικό θέμα της ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Athens International Tourism Expo (ΑΙΤΕ) 2018.

Η ημερίδα είχε ως βασικούς ομιλητές, την Υπουργό Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Λουτροπόλεων (EHTTA), κ. Giuseppe Bellandi, και το Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, κ. Μάρκος Δανάς.

Ο κ. Bellandi κατά την τοποθέτησή του χαιρέτησε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού για την αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων για χρόνια ιαματικών πόρων της Ελλάδας. Εξήρε το έργο της κα Κουντουρά, και την ευχαρίστησε για την υποστήριξη του Υπουργείου στην επέκταση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών-τουριστικών διαδρομών του EHTTA για τις ιστορικές λουτροπόλεις και τα ιστορικά καφέ, στην Ελλάδα. Στάθηκε στις μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται για την Ελλάδα στον τομέα του ιαματικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια, λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Και ανακοίνωσε τη διοργάνωση της επόμενης συνόδου του EHTTA στην Ελλάδα στα Λουτρά Πόζαρ τον Μάρτιο 2019.

Ο κ. Δανάς με τη σειρά του ευχαρίστησε ακόμη μία φορά την Υπουργό για την άμεση και εξαιρετική συνεργασία του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και του Υπουργείου, που έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα για την ανάπτυξη του τομέα του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Τόνισε ότι «μέσα σε διάστημα τριών ετών έγιναν όσα δεν είχαν γίνει ποτέ άλλοτε» και απέδωσε τα εύσημα στην κα Κουντουρά για το νομοθετικό της έργο και ειδικά για το νέο πλαίσιο για τον θεματικό τουρισμό, που ολοκληρώνει τη νομική «θωράκιση» για την ανάπτυξη του ιαματικού – θερμαλιστικού τουρισμού στην Ελλάδα. Επίσης, παρουσίασε τα οφέλη για τις κατά τόπους δημοτικές αρχές που μπορούν να προκύψουν μέσα από την τουριστική αξιοποίηση των ιαματικών πόρων και δεσμεύτηκε για ακόμη πιο στενή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των ιαματικών πόρων της χώρας, ιδανικών για ιαματικό τουρισμό.

Η Υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης του ιαματικού – θερμαλιστικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, καθώς και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου κατά την τετραετία 2015-2018, που ολοκληρώθηκαν με την πρόσφατη ψήφιση στη Βουλή του νέου ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τον Θεματικό Τουρισμό. Χαρακτηριστικά, τόνισε ότι «η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας, αποτέλεσε στρατηγική μας επιλογή και μία από τις προτεραιότητές μας στην υλοποιούμενη εθνική και περιφερειακή τουριστική πολιτική μας».

Για πρώτη φορά συστήνεται ένα ευέλικτο μητρώο παρόχων των σχετικών υπηρεσιών τουρισμού υγείας προκειμένου να γνωστοποιούνται άμεσα σε όλους τους επισκέπτες που επιδιώκουν να γίνουν αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών, αλλά και να παρέχει αξιόπιστες και ασφαλείς πληροφορίες για τις νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η σύσταση ιατρείων για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα και την παροχή πρώτων βοηθειών, ή ιατρείων ιαματικού τουρισμού, ως διακριτή δομή στις μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας.

«Με το καινοτόμο αυτό πλαίσιο που πλέον δημιουργούμε για όλα τα ώριμα θεματικά τουριστικά προϊόντα και τις ειδικές μορφές τουρισμού, προωθήσαμε αναγκαίες ρυθμίσεις που ενισχύουν σημαντικά τον ιατρικό τουρισμό, τον ιαματικό και θερμαλιστικό, και τον τουρισμό ευεξίας, ώστε να εμπλουτίσουμε την τουριστική μας προσφορά και τη διεθνή ανταγωνιστική μας θέση», δήλωσε η κα Κουντουρά και στη συνέχεια έκανε αναφοράστο σημαντικό έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο ειδικά για την ανάπτυξη του ιαματικού-θερμαλιστικού τουρισμού.

Συνοπτικά, με το σύνολο των νομοθετικών πρωτοβουλιών των τελευταίων ετών έχει επιτευχθεί:

· ο αποχαρακτηρισμός των ιαματικών υδάτων, που στο παρελθόν αντιμετωπίζονταν νομοθετικά ως απόβλητα-λύματα, και εμπόδιζε νέα έργα και επενδύσεις.

· ο προσδιορισμός των ευεργετικών ιδιοτήτων των ιαματικών πόρων έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν και στη συνέχεια να αδειοδοτηθούν οι εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού που έως τότε λειτουργούσαν με προσωρινού χαρακτήρα βεβαιώσεις.

· η ταχεία αναγνώριση 54 ιαματικών πηγών ανά την Ελλάδα, χάρη στην ενεργοποίηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού. Ενώ, άλλοι περίπου 70 ιαματικοί πόροι βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους (2019).

· η θέσπιση σύγχρονων προδιαγραφών λειτουργίας των υποδομών ιαματικού τουρισμού με στόχο την αναβάθμισή τους και την κατάταξή τους σε ανταγωνιστική θέση στην διεθνή αγορά.

· ο καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για την ανέγερση, τη μετατροπή και την επέκταση των μονάδων ιαματικής θεραπείας, των κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και των κέντρων θαλασσοθεραπείας

· η εισαγωγή Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, το οποίο για μεγαλύτερη διευκόλυνση επαγγελματιών και επιχειρήσεων χορηγείται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

· η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού με απλούστερες και γρήγορες διαδικασίες μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.

· η ενίσχυση της επενδυτικής αξιοποίησης των ιαματικών πόρων, μέσα από υπάρχοντα αλλά και νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τους ΟΤΑ, όπως τη δράση του ΕΠΑνΕΚγια την αξιοποίηση των πηγών δικαιοδοσίας των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

η σύσταση διεπιστημονικής ομάδας εργασίας από κοινού με τα συναρμόδια Υπουργεία, για τα κριτήρια και τις προδιαγραφές διανομής του ιαματικού πόρου και για το συνολικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα γίνεται η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, διευκολύνοντας έτσι τις επενδύσεις. Αλλά και για την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου για τα γεωθερμικά πεδία της χώρας ώστε πρωτεύουσα χρήση για τους φυσικούς πόρους που έχουν αναγνωριστεί ως ιαματικοί, να είναι η ιαματική.