Ερώτηση προς την Κομισιόν για την άρση των πατεντών και την επιτάχυνση της παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ κατέθεσαν 36 ευρωβουλευτές – Συνυπογράφουν Παπαδημούλης και Κουντουρά.

9943

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης από την Κομισιόν για την άρση των κανόνων για τις πατέντες και την επιτάχυνση της παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ κατέθεσαν 36 ευρωβουλευτές από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα. Την ερώτηση συνυπογράφουν, μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, και η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Κουντουρά.

E. KOUNTOURA – D. PAPADIMOULHS
  • Οι ευρωβουλευτές ρωτούν την Κομισιόν για το ποια εργαλεία και μέτρα προτίθεται να λάβει για να επιταχυνθεί η παραγωγή εμβολίων στην Ευρώπη.
  • «Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά υπό τις τρέχουσες συνθήκες περιορίζουν τις προσπάθειες πρόληψης κατά της εξάπλωσης του ιού και καθυστερούν την πρόσβαση σε μια σωτήρια θεραπεία για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες».

Αναγνωρίζοντας πως «τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά υπό τις τρέχουσες συνθήκες περιορίζουν τις προσπάθειες πρόληψης κατά της εξάπλωσης του ιού και καθυστερούν την πρόσβαση σε μια σωτήρια θεραπεία για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες» οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές επισημαίνουν πως «το άρθρο 31 της συμφωνίας για άρση των κανόνων για τις πατέντες (“TRIPS”)προβλέπει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης το δικαίωμα ρύθμισης της χρήσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χωρίς την άδεια του κατόχου» ενώ«υπάρχει επίσης σε επίπεδο ΕΕ η δυνατότητα ενεργοποίησης του άρθρου 122 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καθιστά την παρέμβαση δυνατή σε περίπτωση δυσκολιών στην προμήθεια ορισμένων προϊόντων».

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές ρωτούν την Κομισιόν για το εάν «προτίθεται να χρησιμοποιήσει αυτά ή άλλα εργαλεία για να επιταχύνει την παραγωγή εμβολίων στην Ευρώπη», καθώς και για το «ποια άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει για τον σκοπό αυτό».

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση (μεταφρασμένη στα ελληνικά):

Θέμα: Άρση των κανόνων για τις πατέντες για την επιτάχυνση της παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ

Η συνεχιζόμενη πανδημία του COVID απαιτεί επείγουσα επέκταση της ικανότητας παραγωγής εμβολίων στην Ευρώπη. Πολλά κράτη μέλη ήδη έχουν τις δεξιότητες και τις τεχνολογίες για την παραγωγή αυτών των εμβολίων αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν νομικοί περιορισμοί που εμποδίζουν την έναρξη παραγωγής πέραν των φαρμακευτικών εταιρειών που διαθέτουν τα αντίστοιχα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά υπό τις τρέχουσες συνθήκες περιορίζουν τις προσπάθειες πρόληψης κατά της εξάπλωσης του ιού και καθυστερούν την πρόσβαση σε μια σωτήρια θεραπεία για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες.

Το άρθρο 31 της συμφωνίας για άρση των κανόνων για τις πατέντες (“TRIPS”) προβλέπει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης το δικαίωμα ρύθμισης της χρήσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χωρίς την άδεια του κατόχου. Υπάρχει επίσης σε επίπεδο ΕΕ η δυνατότητα ενεργοποίησης του άρθρου 122 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καθιστά την παρέμβαση δυνατή σε περίπτωση δυσκολιών στην προμήθεια ορισμένων προϊόντων.

Προτίθεται η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτά ή άλλα εργαλεία για να επιταχύνει την παραγωγή εμβολίων στην Ευρώπη;

Ποια άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει για τον σκοπό αυτό;

Οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές,

Fabio Massimo CASTALDO(ΝΑ – Ιταλία),Dimitrios Papadimoulis (LEFT – Ελλάδα), ElenaKountoura (LEFT – Ελλάδα), Tudor CIUHODARU (S&D – Ρουμανία),Francisco Guerreiro(Greens/ALE – Πορτογαλία), Tanja Fajon(S&D –Σλοβενία), Brando Benifei (S&D –Ιταλία), Massimiliano SMERIGLIO (S&D – Ιταλία),Elisabetta GUALMINI(S&D – Ιταλία),Marc Botenga (LEFT – Βέλγιο), Idoia VILLANUEVA (LEFT – Ισπανία),Tatjana Zdanoka(Greens/ALE – Λετονία), Leila CHAIBI (LEFT – Γαλλία),Pernando BARRENA (LEFT – Ισπανία),Tiziana BEGHIN (ΝΑ – Ιταλία),João FERREIRA (LEFT – Πορτογαλία), Mario FURORE (ΝΑ – Ιταλία),Sandra PEREIRA (LEFT – Πορτογαλία),ChiaraGEMMA (ΝΑ – Ιταλία),Daniela Rondinelli(ΝΑ – Ιταλία),

SabrinaPignedoli(ΝΑ – Ιταλία),MarcoZullo(ΝΑ – Ιταλία),Radoslaw Sikorski (EPP – Πολωνία),LauraFerrara(ΝΑ – Ιταλία),Gilbert Collard (ID – Γαλλία),DinoGiarrusso(ΝΑ – Ιταλία),Pina Picierno(S&D – Ιταλία),Ivan Vilibor Sincic(ΝΑ – Κροατία),Patrizia TOIA (S&D – Ιταλία),PeterLundgren (ECR – Σουηδία),Carles PUIGDEMONT (NA – Ισπανία),Traian Basescu (EPP – Ρουμανία),Antoni COMÍN I OLIVERES (NA – Ισπανία),Clara Aguilera (S&D – Ισπανία),Clara PONSATÍ OBIOLS (NA – Ισπανία),Kateřina KONEČNÁ (LEFT – Τσεχία)