Ερώτηση προς Κομισιόν για την υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

4785

Ερώτηση προς την Επιτροπή – Άρθρο 138 του Κανονισμού – Elena Kountoura

Θέμα: Η Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για την επαρκή προστασία και υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η βία λόγω φύλου, σωματική και ψυχολογική, συνιστά ακραία μορφή διάκρισης και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων1 και δυστυχώς αποτελεί εκτεταμένο φαινόμενο στην Ε.Ε.2 που σπάνια καταγράφεται3. Το τελευταίο διάστημα, με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων από τα Κράτη Μέλη για την αντιμετώπιση της πανδημίας και καθώς επιδεινώνονται οι οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις και εδραιώνεται ο φόβος και η ανασφάλεια, διαπιστώνεται δραματική έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος των γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων4.

-Επειδή η έκθεση σε σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία και κακοποίηση δημιουργεί σοβαρό αντίκτυπο και μπορεί να προκαλέσει μόνιμη σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη στα θύματα.

-Επειδή η ατιμωρησία των δραστών εξακολουθεί να υφίσταται και τα θεσπισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελάχιστα πρότυπα5, ιδίως η πρόσβαση σε εξειδικευμένη στήριξη και ασφαλή στέγαση, δεν τηρούνται επαρκώς.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1) Ποια στοιχεία διαθέτει για την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και την αδυναμία ορισμένων Κρατών Μελών να τηρήσουν τα ελάχιστα ευρωπαϊκά πρότυπα κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού;

2) Ποιες ενέργειες σχεδιάζει για να στηριχθούν τα Κράτη Μέλη και να τεθούν άμεσα σε λειτουργία συστήματα συναγερμού έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα θύματα θα μπορούν να ζητούν με ασφάλεια και να λαμβάνουν επαρκή στήριξη και προστασία;

3) Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιφυλάξεις, οι εσφαλμένες αντιλήψεις και τα παραπλανητικά επιχειρήματα, που εξέφρασαν ορισμένα Κράτη Μέλη για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης;


1 Πηγάζει από τις ανισότητες των φύλων και συμβάλλει στην ενίσχυσή τους, ενώ πλήττει όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης, εισοδήματος, κοινωνικής θέσης, χώρας καταγωγής ή διαμονής. Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία και στόχο της ΕΕ, που αναγνωρίζεται από τις συνθήκες [άρθρα 2 και 3 ΣΕΕ, άρθρο 8 ΣΛΕΕ και άρθρο 23 ΧΘΔΕΕ].Ο Χάρτης αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου, ενώ απαγορεύει την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση.

2 Σύμφωνα με μελέτες το 1/3 των γυναικών στην ΕΕ έχει βιώσει κάποια μορφή σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας από την ηλικία των 15 ετών. Αντιστοίχως, το 1/10 των γυναικών έχει βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ενώ το 1/20 έχει υποστεί βιασμό. Επιπλέον, λαμβάνουν χώρα κατ’έτος περίπου 3.500 θάνατοι που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία.

3 Μόνο το 1/3 των γυναικών-θυμάτων αναφέρουν τα περιστατικά στις αρχές.

4 https://news.un.org/en/story/2020/04/1061132

5 Οδηγία 2012/29/ΕΕ.