Ερώτηση Ευρωβουλευτή Ε. Κουντουρά προς Κομισιόν για τους παράνομους ξεναγούς

5524

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή – Άρθρο 138 του Κανονισμού Elena Kountoura.

Θέμα: Οι παράνομες δραστηριότητες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών πλήττουν το επάγγελμα του ξεναγού και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Το επάγγελμα του ξεναγού είναι προστατευόμενο σε πολλά Κράτη-Μέλη και έχει αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, η διάδοση των διαδικτυακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού και των κοινωνικών δικτύων έχει διευκολύνει τις παράνομες δραστηριότητες ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες ξενάγησης χωρίς την απαραίτητη διαπίστευση.

Οι παράνομες αυτές δραστηριότητες δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς τα έσοδα από αυτές κατά κανόνα δεν δηλώνονται στις φορολογικές αρχές. Παράλληλα, τίθεται θέμα προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών καθώς τα άτομα που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες είναι αμφίβολο αν κατέχουν τις επιστημονικές γνώσεις και την επαγγελματική κατάρτιση των διαπιστευμένων ξεναγών.

Οι αστυνομικές αρχές των Κρατών-Μελών κάνουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση του φαινομένου αλλά η φύση των διαδικτυακών πλατφορμών καθιστά το έργο τους εξαιρετικά δύσκολο.

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των διαδικτυακών πλατφορμών λειτουργεί διασυνοριακά, ερωτάται η Επιτροπή:

-Έχουν τύχει μελέτης από την Επιτροπή οι επιπτώσεις του αθέμιτου ανταγωνισμού από παράνομους ξεναγούς, οι υπηρεσίες των οποίων παρέχονται με τη διαμεσολάβηση διαδικτυακών πλατφορμών, στην οικονομία, τα δημόσια οικονομικά και στην ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι ταξιδιώτες στην Ευρώπη;

-Προτίθεται η Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε οι πλατφόρμες να αναλάβουν την ευθύνη ελέγχου της νόμιμης διαπίστευσης των ξεναγών και να αποτρέπονται έτσι παράνομες δραστηριότητες;