Ερώτηση Έλενας Κουντουρά στην Κομισιόν: Να γίνει υποχρεωτική η αναγραφή προέλευσης για όλα τα τρόφιμα στην Ε.Ε. με στόχο την προστασία των καταναλωτών και την πάταξη της διατροφικής απάτης.

9310

Σε γραπτή ερώτηση που κατέθεσε η ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεκτείνει σε όλα τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην ΕΕ την υποχρεωτική δήλωση προέλευσης, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση,την πάταξη της διατροφικής απάτης και την προστασία της υγείας των καταναλωτών.

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Στην ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, η δήλωση της προέλευσης είναι υποχρεωτικήμόνο για ορισμένα τρόφιμα (πχ. μέλι, ελαιόλαδο, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ψάρι, βοδινό κρέας, χοιρινό κρέας, κρέας αιγοπροβάτων και πουλερικών) ή για περιπτώσεις που η μη αναγραφή ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή. Για τα λοιπά τρόφιμα, η επισήμανση της προέλευσης είναι απλώς προαιρετική.
Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που η δήλωση της προέλευσης είναι υποχρεωτική, η παρούσα ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει στον παρασκευαστή να δηλώσει προέλευση απλά με τη γενική αναφορά «ΕΕ»/«εκτός ΕΕ» ή ότι ο τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού του τροφίμου διαφέρει από τη χώρα καταγωγής.

Συνεπώς, οι πληροφορίες για την προέλευση σε μεγάλο βαθμό απουσιάζουν σε πληθώρα τροφίμων. Το κενό αυτό δημιουργεί σημαντικά περιθώρια παραπλάνησης και έκθεσης των καταναλωτών σε διατροφικές απάτες.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «EAT ORIGINAL» που με 878.861 μέχρι στιγμής υπογραφές καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει την υποχρεωτική δήλωση προέλευσης για όλα τα τρόφιμα.

Ήδη επτά Κράτη Μέλη της Ε.Ε., μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, έχουν ήδη υιοθετήσει προσωρινά εθνικά μέτρα σε τρόφιμα για τα οποία δεν προβλέπεται υποχρεωτική δήλωση προέλευσης. Ως εκ τούτου, υποχρεούνται να καταθέσουν γραπτή έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών.

Με βάση τα παραπάνω,η κα Κουντουρά ζητά από την Επιτροπή να τοποθετηθεί σχετικά με τον αντίκτυπο που επέφεραν τα προσωρινά μέτρα που εφάρμοσαν ορισμένα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. στους καταναλωτές, την εσωτερική αγορά και το εμπόριο, και την καλεί «να επεκτείνει την υποχρεωτική δήλωση προέλευσης για όλα τα τρόφιμα».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης