Ερώτηση Έλενας Κουντουρά στην Κομισιόν για την καταπολέμηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας

7197

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή / Άρθρο 138 του Κανονισμού – Elena Kountoura (GUE/NGL).

Θέμα: Πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την καταπολέμηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας.

ELENA KOUNTOURA MEP

H βία λόγω φύλου, σωματική και ψυχολογική, αποτελεί εκτεταμένο φαινόμενο στην ΕΕ, που σπάνια καταγράφεται και συνιστά ακραία μορφή διάκρισης και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πλήττει γυναίκες όλων των κοινωνικών στρωμάτων, ηλικιών μόρφωσης, εισοδήματος, κοινωνικής θέσης ή χώρας καταγωγής ή διαμονής, και εμποδίζει την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
-Η ισότητα των φύλων αποτελεί κεντρική αξία της ΕΕ και ότι το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση και μη εισαγωγή διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και θα πρέπει να προωθείται και να έχει εφαρμογή στη νομοθεσία, στην πράξη, στη νομολογία και στην καθημερινότητα.
-Η ατιμωρησία πρέπει να σταματήσει με την εξασφάλιση ότι οι δράστες θα διωχθούν και οι γυναίκες θα τύχουν στήριξης από το δικαστικό σύστημα προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος του τραύματος και της σιωπής για τα θύματα.
-Τα παιδιά που βιώνουν την ενδοοικογενειακή βία παρουσιάζουν την τάση να την αναπαράγουν.

Eρωτάται η Επιτροπή:
1.Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την δημιουργία σχολικών προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με τη βία που βασίζεται στο φύλο, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο στη ρίζα του;