Έλενα Κουντουρά: Ζητούμε από την Κομισιόν Σχέδιο Διάσωσης του Τουρισμού

5274

Η ομάδα Task-Force της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΤRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου συμμετέχει η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, με παρέμβασή της στην Κομισιόν ζητά  την άμεση κατάρτιση Σχεδίου Διάσωσης για τον Τουρισμό.

MEP ELENA KOUNTOURA – GUE/NGL

Σε επιστολή προς  τους Επιτρόπους Εσωτερικής Αγοράς, Μεταφορών, Διαχείρισης Κρίσεων, Εσωτερικών Υποθέσεων, Περιφερειακής Πολιτικής, Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων Πόρων, τονίζεται το ισχυρό πλήγμα που έχει υποστεί ο τουρισμός και ο κίνδυνος ολικής κατάρρευσης του.

Χιλιάδες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κρίση, χιλιάδες εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους και χιλιάδες πολίτες χρειάζεται να επαναπατριστούν.

Το πρώτο μέτρο που αναφέρει η επιστολή είναι η πρόταση της Έλενας Κουντουρά, συντονίστριας της GUE/NGL στην Επιτροπή TRAN, να συσταθεί Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων στον Τουρισμό στην ΕΕ, που θα  περιλαμβάνει αποτελεσματική συνεργασία, ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης και συγκεκριμένα μέτρα, άμεσα και μεσοπρόθεσμα, για τη στήριξη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Ζητείται

  • Έγκαιρη και επαρκής εθνική και ευρωπαϊκή στήριξη στη βάση της εκτίμησης της ζημιάς και των αναγκών του κλάδου, αλλά και ειδικότερα των εργαζομένων,  σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού UNWTO, τον ΟΟΣΑ και τους τουριστικούς φορείς  των κρατών και της ΕΕ.
  • τα έκτακτα σχέδια κρατικών ενισχύσεων να ισχύσουν για όσο χρειαστεί, όπως επίσης να εφαρμοστούν έγκαιρα και αναλογικά, ώστε τα  κράτη-μέλη να  αντιμετωπίσουν της επιπτώσεις της πανδημίας, στη βάση των κανόνων  ανταγωνισμού στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά και σε πλήρη συμμόρφωση με το  «Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τη στήριξη της οικονομίας  κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19»
  • ο τουρισμός να ενταχθεί δυναμικά στα υφιστάμενα  χρηματοδοτικά εργαλεία και στη νέα Επενδυτική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης του Κορονοϊού (CRII)  ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής στήριξη  στις πληγείσες επιχειρήσεις, αλλά και στα κράτη-μέλη για την πρόληψη και  καταπολέμηση της ανεργίας.
  • Ειδική ενίσχυση και εργαλεία άμεσης οικονομικής βοήθειας σε περιφέρειες και περιοχές, όπου ο τουρισμός αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων.
  • Άμεσες ξεκάθαρες οδηγίες στα κράτη-μέλη στην από κοινού διαχείριση του επαναπατρισμού πολιτών της ΕΕ.
  • Ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης

Ζητείται επίσης η οικονομική υποστήριξη των τουριστικών καταλυμάτων που καλύπτουν τις νοσοκομειακές ανάγκες, λόγω ανεπαρκών υποδομών, όπως επίσης και η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών με βάση τις ορθές πρακτικές στον κλάδο όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Την επιστολή συνυπογράφουν 17 ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (23 Μαρτίου 2020)

TTF / TRAN letter to Commission