Έλενα Κουντουρά στην Επιτροπή TRAN: Επείγουσα ανάγκη η εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τις γυναίκες στις μεταφορές

4926

Την ανάγκη πλήρους διασφάλισης των δικαιωμάτων των γυναικών στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ, τόνισε η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έλενα Κουντουρά, συντονίστρια της LEFT στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχετική συζήτηση στην Επιτροπή.  Η έμφυλη διάσταση στις μεταφορές αποτελεί θέμα γνωμοδότησης της Επιτροπής TRAN για την οποία η Έλενα Κουντουρά έχει οριστεί εισηγήτρια της πολιτικής ομάδας LEFT.

Οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 22% του ανθρωπίνου δυναμικού που εργάζεται στις μεταφορές και είναι πιο ευάλωτες στη μερική απασχόληση και σε άλλες ελαστικές μορφές απασχόλησης. Αναφερόμενη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, η Έλενα Κουντουρά ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσει στην κατεύθυνση:

– να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας

– να καθιερωθεί η ίση μεταχείριση των φύλων

– να διασφαλιστεί η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

– να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και η ασφάλεια σε κάθε χώρο εργασίας

– να εξαλειφθεί η έμφυλη βία και η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία.

Η Ευρωβουλευτής έθιξε ακόμη την έμφυλη διάσταση στη χρήση των μεταφορών και ιδιαίτερα στην οδική ασφάλεια, όπου τα επίσημα στοιχεία και μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καθώς μετακινούνται περισσότερο πεζή ή με μέσα μεταφοράς για τη φροντίδα της οικογένειας.

Τόνισε ότι οι  προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στις μεταφορές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένες, κατάλληλες πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν την έμφυλη διάσταση.

Η πλήρης παρέμβαση της Έλενας Κουντουρά στην TRAN:

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εισήγησή της. Είναι μια βάση για τη γνωμοδότησή μας και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να την εμπλουτίσουμε με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών τόσο για τις γυναίκες επιβάτες όσο και για τις γυναίκες εργαζόμενες αλλά και για όλες τις γυναίκες που μετακινούνται πεζή κυρίως στο αστικό περιβάλλον και συχνά για την φροντίδα της οικογένειας.

Στον τομέα μεταφορών το μερίδιο των γυναικών στο σύνολο του εργατικού δυναμικού ανέρχεται στο 22% τη στιγμή που ο τομέας αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη εργαζομένων και προσπαθεί να προσελκύσει νέους εργαζομένους. Ενώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων τομέων μεταφορών, συνολικά, οι μεταφορές παραμένουν ανδροκρατούμενος τομέας. Οι γυναίκες εργάζονται κυρίως σε διοικητικές θέσεις εργασίας ή εξυπηρέτησης πελατών, συχνά με πιο ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Οι γυναίκες εργάζονται επίσης συχνά σε κινητούς ή απομονωμένους χώρους εργασίας, για παράδειγμα, σε τρένα ή πλοία.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές ώστε να καταστεί ο τομέας των μεταφορών πραγματικά κατάλληλος για την εργασία γυναικών.

Είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, να καθιερωθεί η ίση μεταχείριση και η σωστή ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η παροχή πρόσβασης σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και η διασφάλιση της ασφάλειας σε κάθε χώρο εργασίας και κάθε στιγμή ώστε να μπει τέλος στη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση. Ο κοινωνικός διάλογος είναι απαραίτητος ώστε να ακούγονται και να ικανοποιούνται τα αιτήματα των γυναικών.

Θα ήθελα να τονίσω και δύο στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά και αφορούν στην έμφυλη διάσταση της οδικής ασφάλειας.

Πρώτον, μία στις τρεις γυναίκες που σκοτώνονται σε τροχαία σύγκρουση μετακινούνται πεζή. Το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο σε σχέση με τους άντρες. Πρέπει λοιπόν να δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην έμφυλή του διάσταση. Οι γυναίκες μετακινούνται περισσότερο με τα πόδια μέσα στις πόλεις πολλές φορές για την φροντίδα της οικογένειας.

Δεύτερον, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν σοβαρά σε σχέση με τους άνδρες και ως οδηγοί κάτι που σύμφωνα με μία μελέτη μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι οδηγούν μικρότερα αυτοκίνητα σε σχέση με τους άνδρες.

Θεωρώ λοιπόν σημαντικό να δούμε προσεκτικά τα στοιχεία αυτά και να διαμορφώσουμε κατάλληλες προτάσεις που να αποσκοπούν στη βελτίωση συνθηκών στις μεταφορές για τις γυναίκες τόσο ως εργαζόμενες αλλά και ως πεζές ή επιβάτες.