Έλενα Κουντουρά: Παρεμβαίνει στην Κομισιόν για τον αποκλεισμό των κωφών-βαρήκοων από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης ΕΡΤ

3597

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Κουντουρά κατέθεσε ερώτηση με την οποία ζητά από την Κομισιόν να τοποθετηθεί σχετικά με τον αποκλεισμό των κωφών και βαρήκοων από την ενημέρωση, που συνεπάγεται η κατάργηση του δελτίου της νοηματικής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης ΕΡΤ.

ELENA KOUNTOURA MEP

Η ταυτόχρονη μετάδοση στην νοηματική γλώσσα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ καταργήθηκε ήδη από τις αρχές του φθινοπώρου  του 2019, υπό την παρούσα κυβέρνηση, και μέχρι σήμερα δεν έχει επανέλθει, παρότι με τον ισχύοντα νόμο από το 2017 (ν.4488/2017) η ενημέρωση των ΑμεΑ από τα  ΜΜΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους πολίτες.

Η Έλενα Κουντουρά επικαλείται ακόμη τη σχετική κοινοτική οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 2018/1808, σύμφωνα με την οποία  το δικαίωμα των ΑμεΑ να συμμετέχουν και να εντάσσονται στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ένωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Βάσει της οδηγίας αυτής, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μεριμνούν, ώστε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να επιδιώκουν ενεργά να καταστήσουν το περιεχόμενο προσβάσιμο στα ΑμεΑ. Αποτελεί εξάλλου στοιχειώδη απαίτηση στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών  για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ.

Με την παρέμβασή της,  η Έλενα Κουντουρά ζητά από την Κομισιόν να  τοποθετηθεί, εάν η απόφαση της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης  να καταργήσει την μετάδοση στην νοηματική γλώσσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ συνάδει με τις  δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Όπως επίσης και να ενημερώσει η Κομισιόν για τις ενέργειες της ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οπισθοδρόμησης, περιορισμού και παραβίασης του δικαιώματος των ΑμεΑ στην ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Elena Kountoura (The Left)

Θέμα: Αποκλεισμός των κωφών–βαρήκοων απ’ το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ: παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης και του δικαιώματος ισότιμης πρόσβασης στην ενημέρωση

Σύμφωνα με το νόμο 4488/2017, η ενημέρωση των ΑμεΑ απ’ τα ΜΜΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Συγκεκριμένα, το άρθρο 67 ορίζει ότι «τα δημόσια και ιδιωτικά ΜΜΕ προωθούν την εμπέδωση και το σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης» (1).

Τον Σεπτέμβριο 2019, υπό την παρούσα κυβέρνηση, καταργήθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (2) η ταυτόχρονη μετάδοση στην νοηματική γλώσσα. Η απόφαση αυτή στερεί στους πολίτες με βαρηκοΐα/κώφωση το δικαίωμα στην ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση και δύναται να οδηγήσει σε έλλειψη ενημέρωσης και κοινωνική απομόνωση.

– Επειδή σύμφωνα με την Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 2018/1808, το δικαίωμα των ΑμεΑ να συμμετέχουν και να εντάσσονται στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ένωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Κατά συνέπεια, τα Κ-Μ θα πρέπει να μεριμνούν αμελλητί, ώστε τα ΜΜΕ να επιδιώκουν ενεργά να καταστήσουν το περιεχόμενο προσβάσιμο στα ΑμεΑ.

– Επειδή, η διασφάλιση της προσβασιμότητας στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο αποτελεί στοιχειώδη απαίτηση στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (3).

Ερωτάται η Επιτροπή:

–  Συνάδει η παραπάνω απόφαση με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ;

–  Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οπισθοδρόμησης, περιορισμού και παραβίασης του δικαιώματος των ΑμεΑ στην ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση;

—————

(1) Για τον σκοπό αυτό, το ΕΣΡ στους Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων που καταρτίζει, οφείλει να συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην πραγμάτωση της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας.

(2)Η Ε.Ρ.Τ.Α.Ε. είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται απ’ το Κράτος.

(3)Η Σύμβαση των H.E. για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ αποτελεί την πρώτη Διεθνή Συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κύρωσε η ΕΕ. H Σύμβαση έχει υπογραφεί και κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 9, τα κράτη οφείλουν να μεριμνούν για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην ενημέρωση και επικοινωνία. Έχουν, επίσης την υποχρέωση να «απέχουν από οποιαδήποτε πράξη ή πρακτική που είναι ασυμβίβαστη με τη Σύμβαση και να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές ενεργούν σύμφωνα με τη Σύμβαση». Τέλος, έχουν την υποχρέωση να ενθαρρύνουν τα ΜΜΕ, να καταστήσουν τις υπηρεσίες τους προσιτές στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 21).”