Παρέμβαση Ε. Κουντουρά στην Ολομέλεια ΕΚ για το δικαίωμα στην «αποσύνδεση»

8139
ELENA KOUNTOURA – AIDA

Παρέμβαση της Έλενας Κουντουρά στην Ολομέλεια του ΕΚ στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης της έκθεσης για το δικαίωμα αποσύνδεσης από την εργασία.

20.1.2021  – Παρέμβαση

«Από την έναρξη της πανδημίας, περισσότερο από το ένα τρίτο των εργαζομένων της ΕΕ εργάζεται πλέον απ’ το σπίτι.
Η τηλεργασία πέρα από τα όποια θετικά που φέρνει – ευελιξία, εξοικονόμηση χρόνου, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω μειωμένων μετακινήσεων, προστασία της υγείας των ευπαθών ομάδων-, αποτελεί μείζονα πρόκληση για τις εργασιακές σχέσεις εισάγοντας νέα δεδομένα και θέτοντας νέες υποχρεώσεις μεταξύ εργοδοτών-εργαζομένων, συχνά εις βάρος των τελευταίων.
H ολοένα αυξανόμενη τηλεργασία έχει οδηγήσει σε μια επιβαλλόμενη νοοτροπία διαρκούς σύνδεσης και αδιάκοπης λειτουργίας και μπορεί να εντείνει οριζόντια τις αρνητικές επιπτώσεις:
-στα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων
-στις δίκαιες συνθήκες εργασίας και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής,
-στη σωματική και ψυχική υγεία και την ασφάλεια και ευεξία κατά την εργασία,
-αλλά και, δεδομένου του δυσανάλογου αντίκτυπού της σε εργαζομένους με ευθύνες φροντίδας που κατά κανόνα είναι γυναίκες, στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Φαινόμενα όπως η υπονόμευση των εργασιακών δικαιωμάτων, η καταστρατήγηση του νόμιμου ωραρίου και η παραβίαση του σεβασμού στην ιδιωτική ζωή, επιβάλλεται να ρυθμιστούν για να εξαλειφθούν.

Εξαιτίας της έλλειψης ενός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου που να καθορίζει και να ρυθμίζει το δικαίωμα στην αποσύνδεση, ζητούμε απ’ την Επιτροπή να προτείνει άμεσα σχετική νομοθεσία.
Η αποσύνδεση από την εργασία πρέπει να αποτελέσει θεμελιώδες δικαίωμα και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν ψηφιακές συσκευές χωρίς να αντιμετωπίζουν συνέπειες».

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0246_EL.html