Αναφορά για την επικύρωση του 3ου προαιρετικού πρωτόκολλου ΟΡ3 στη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (22/10/2014)

7133

22 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς  : Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργό Εξωτερικών
Θέμα  : Επικύρωση του 3ου προαιρετικού πρωτόκολλου (ΟΡ3) για τα δικαιώματα του Παιδιού

Tα κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν δεσμευθεί ώστε τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης τους να αντιμετωπίζουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων νομοθετώντας και αποφασίζοντας κατάλληλα. Όταν όμως τα δικαιώματα δεν προστατεύονται επαρκώς σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει τα θύματα παραβίασης να μπορούν να στρέφονται σε ένα διεθνές σύστημα. Στο σημείο αυτό η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Παιδιών χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση.

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γ.Γ του ΟΗΕ καθώς και διεθνείς υποστηρικτικοί φορείς  καλούν όλες τις κυβερνήσεις να επικυρώσουν τη συνθήκη ΟΡ3 (προαιρετικό πρωτόκολλο επικοινωνίας) στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) .

Η συνθήκη αυτή θα βοηθά τα παιδιά να προσφύγουν στη δικαιοσύνη μέσω του ΟΗΕ , όταν το εθνικό νομικό τους σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς τις παραβιάσεις δικαιωμάτων τους σχετικά με βία, εκμετάλλευση ή διακρίσεις. Η συνθήκη ΟΡ3 επιτρέπει στα παιδιά ή τους εκπροσώπους τους να καταγγέλλουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων απευθείας στην Επιτροπή του ΟΗΕ, η οποία στη συνέχεια θα διερευνήσει τις καταγγελίες τους και θα μπορεί να ζητήσει από τις κυβερνήσεις να λάβουν δράση. Με την αποδοχή της ΟΡ3 θα μπορούν να έρχονται προς εξέταση στην Επιτροπή, μεμονωμένες περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων των παιδιών , θα υπάρχει πρόσβαση σε ένα μηχανισμό επικοινωνίας προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένα δικαιώματα και θα παρέχει συγκεκριμένες συστάσεις προς τα κράτη σχετικά με τις  παραβιάσεις που προκύπτουν, καθώς επίσης θα υπάρχει μια διεθνής αναγνώριση των παραβιάσεων που υπέστησαν τα θύματα.

Η επικύρωση της ΟΡ3, θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Παιδιού (CRC) , του προαιρετικού πρωτόκολλου για την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (OPSC) και του προαιρετικού πρωτόκολλου για τη συμμετοχή των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις (OPAC).

Σας υποβάλλουμε τις επιστολές του Διεθνή Συνασπισμού OP3CRC και του Κέντρου Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού και Οικογένειας «ηλιαχτίδα» – Νέα Σμύρνη , το οποίο είναι τακτικό μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο OP3CRC και ζητούμε από την Ελληνική κυβέρνηση να ολοκληρώσει άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή και επικύρωση της συνθήκης OP3, η οποία εκκρεμεί ως τώρα από την Ελλάδα.

Η καταθέτουσα Βουλευτής

Έλενα Κουντουρά