Ερώτηση προς Υπουργούς Παιδείας & Διοικ. Μεταρρύθμισης για την εκκρεμότητα διορισμού 76 μελών ΕΤΕΠ στα ΑΕΙ (13/10/2014)

4880

13 Οκτωβρίου 2014
  ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:   Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Θέμα:  Εκκρεμότητα διορισμού 76 μελών ΕΤΕΠ στα ΑΕΙ

Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) των ΑΕΙ αποτελεί ένα επιστημονικό δυναμικό υψηλών προσόντων το οποίο επιλέγεται με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες εκλογής από τα ενδιαφερόμενα Ιδρύματα και η προώθηση του διορισμού τους ανήκει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τα μέλη ΕΤΕΠ είναι ένας απαραίτητος κρίκος στην αλυσίδα του διδακτικού και ερευνητικού έργου των ΑΕΙ, διαθέτουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση και μάλιστα ο νομοθέτης προβλέπει διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης όμοιες με αυτές των μελών ΔΕΠ των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων (άρθρο 29 παρ. 3-5 του Ν. 4009/2011). Επιπλέον, με το άρθρο 2 παρ. 27 του Ν. 4186/2013 επιβεβαιώνεται ρητά ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των καθηκόντων των μελών ΕΤΕΠ, αφού ορίζεται ότι είναι δυνατή και η ανάθεση αυτοδύναμου (και όχι απλώς επικουρικού) διδακτικού έργου σε μέλη ΕΤΕΠ.
Επειδή
1) από το 2009 μέχρι σήμερα, δεν έχει διοριστεί κανένα μέλος ΕΤΕΠ, παρότι από τότε έχουν ολοκληρωθεί για 76 μέλη οι διαδικασίες εκλογής τους στα αντίστοιχα Ιδρύματα.
2) σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΥΠΑΙΘ της 6/3/2014 είχε προγραμματιστεί ο διορισμός 356 μελών ΔΕΠ, 85 μελών ΕΤΕΠ και 30 μελών ΕΔΙΠ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι (μέλη ΕΤΕΠ) σε σχετική ερώτησή τους ενημερώθηκαν ότι προχώρησαν μόνο οι διορισμοί των 356 μελών ΔΕΠ καθώς και 123 κληρικών.
3) αυτή η εκκρεμότητα διορισμού δημιουργεί μακρόχρονη ομηρία και εκλαμβάνεται ως προσωπική και επαγγελματική απαξίωση των 76 υπό διορισμό μελών ΕΤΕΠ.

ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
γιατί δεν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες διορισμού τους, δεδομένου ότι αφενός είναι διαπιστωμένη η αναγκαιότητα της συμβολής τους στη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των ΑΕΙ, αφετέρου το επιπλέον μισθολογικό τους κόστος θα είναι μικρό.

Η ερωτώσα Βουλευτής

Έλενα Κουντουρά