Ερώτηση προς Υπουργό Τουρισμού και Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Αντισυνταγματικές και παράνομες διαδικασίες κατά την κατάργηση θέσεων από την Κ.Υ. του ΕΟΤ και την αξιολόγηση-τοποθέτηση των αντίστοιχων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα (01.07.2014)

80584

                                        ΕΡΩΤΗΣΗ                                       Αθήνα 1 Ιουλίου 2014

Προς :  Υπουργό Τουρισμού
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Αντισυνταγματικές και παράνομες διαδικασίες κατά την κατάργηση θέσεων από την Κ.Υ.  του ΕΟΤ και την αξιολόγηση-τοποθέτηση των αντίστοιχων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα.

Με την Κ.Υ.Α. 20870/16-9-2013 (ΦΕΚ 2317/Β/17-9-2013) των Υπουργών Τουρισμού και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταργήθηκαν 98 θέσεις υπαλλήλων ΔΕ (ειδικοτήτων Διοικητικού-Γραμματέων και Διοικητικού Λογιστικού) από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ .
Οι Υπάλληλοι αυτοί τέθηκαν σε διαδικασία επιλογής-αξιολόγησης και στη συνέχεια σε διαθεσιμότητα από τις 14-11-2013. Η διαδικασία αυτή ελέγχεται ως προς τη νομιμότητα της εφόσον  μετά τις υπ.Αρ. πρωτ. 37442/13-3-2014 και 37443/13-3-2014 εισαγγελικές παραγγελίες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διαπιστώθηκαν παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες του ΕΟΤ , οι οποίες βλάπτουν ηθικά και οικονομικά τους σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους αλλά και το δημόσιο συμφέρον αφού διαταράζουν την εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση του ΕΟΤ , όπως αναλυτικά περιγράφονται στην σχετική αναφορά τους, η οποία σας κατατέθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο των θιγόμενων στις 8-5-2014.  Ενδεικτικά διαπιστώθηκαν ;
– μη εφαρμογή της νομοθεσίας για την αξιολόγηση ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων (ΠΔ 318/1992 και Ν.3527 /2007) η οποία στέρησε τους θιγόμενους υπαλλήλους από δίκαιη , πλήρη, αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση
– ενδείξεις για παραλείψεις ως προς τον έλεγχο νομιμότητας τίτλων σπουδών και αποστολή ανακριβών στοιχείων στο ΑΣΕΠ .
– Επιλεκτική εισαγωγή εκθέσεων αξιολόγησης στην ειδική επιτροπή αξιολόγησης του ΕΟΤ κάποιων υπαλλήλων και παράλειψη άλλων, καθώς και μη νόμιμη τοποθέτηση υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης (Προϊσταμένων κλπ) .

Επειδή ο σχεδιασμός της αναδιοργάνωσης των δομών του Υπουργείου Τουρισμού και η συρρίκνωση του ΕΟΤ δεν προσανατολίζονται στην ενδυνάμωση της Εθνικής Τουριστικής πολιτικής αλλά στην οριζόντια ισοπέδωση για εξοικονόμηση δημόσιων δαπανών

Επειδή η διαθεσιμότητα αποδεικνύεται πάλι ότι δεν εξυπηρετεί τη βελτίωση της λειτουργίας των δομών και των υπηρεσιών ενός Υπουργείου αλλά μπορεί να γίνεται και μέσο ρουσφετολογικών πολιτικών .

Επειδή σε λίγες μέρες οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα πρόκειται να οδηγηθούν σε απόλυση μετά από “αμφισβητούμενες” διαδικασίες, οδηγώντας τους στην ανεργία και την οικονομική εξαθλίωση .

Επειδή οι γνώσεις και η εμπειρία των υπαλλήλων αυτών  στο τουριστικό αντικείμενο, είναι απαραίτητες για τη στελέχωση των υπηρεσιών, στις σχεδιαζόμενες δομές του Υπ. Τουρισμού.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

– με ποιο κριτήριο καταργήθηκαν οι θέσεις εργασίας μόνο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ των συγκεκριμένων  κλάδων κατηγορίας ΔΕ ?
– Γιατί  οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν μετατάσσονται-μετακινούνται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού αφού οι γνώσεις και η εμπειρία τους είναι απαραίτητες στο Τουριστικό αντικείμενο αλλά αφήνονται να οδηγηθούν στην ανεργία ?
– Γιατί δεν μοριοδοτήθηκαν προσόντα που όμως λήφθηκαν υπόψη  κατά τον διορισμό τους ή και αποκτήθηκαν μεταγενέστερα κατά τη θητεία τους και για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκαν επιλεκτικά οι εκθέσεις αξιολόγησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΤ κατά τις διαδικασίες επιλογής σε διαθεσιμότητα?

Η ερωτώσα βουλευτής
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ