Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών κ Δικτύων για την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (10/10/2014)

4825

10 Οκτωβρίου 2014

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα:  Καταγγελίες για αυθαίρετες ενέργειες, παράνομες αποφάσεις και αποδυνάμωση της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» από το Διοικητικό της Συμβούλιο και εμπαιγμός των εργαζομένων με την ανοχή του Υπουργείου Υποδομών.

Η εταιρία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ’ συστάθηκε με το ν.4199/13 (ΦΕΚ216) από τη συγχώνευση των εταιριών ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική , ΔΕΠΑΝΟΜ και ΟΣΚ . Η νέα αυτή εταιρία συνεχίζει το σημαντικό έργο των προηγουμένων που είναι :
–  η μελέτη , απόκτηση γης , επέκταση , ανακαίνιση , επισκευή , συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού , κτιριακών εγκαταστάσεων κι εν γένει υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος (όπως σχολεία ή άλλες υποδομές που εποπτεύει το Υπουργείο Υγείας, νοσοκομεία και αντίστοιχες υποδομές του Υπουργείου Υγείας κλπ, δικαστικά και σωφρονιστικά κτίρια κλπ).
–  η παροχή υπηρεσιών διοίκησης , επίβλεψης και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στα ανωτέρω αντικείμενα, όπως και η επεξεργασία  και υλοποίηση προγραμμάτων εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών ή η ανάθεση σε τρίτους όπου κρίνεται σκόπιμο των παραπάνω σε σχέση πάντα με τις υποδομές δημόσιου ενδιαφέροντος .
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας το ΔΣ αποτελείται από 7 μέλη ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων. Από τις 20/12/2013 που συγκροτήθηκε το ΔΣ μέχρι και τις 18/9/2014 , δεν είχε  κληθεί αυτό το μέλος να συμμετάσχει παρά το διευκρινιστικό έγγραφο του Γραμματέα Δημ Έργων με αρ πρωτ.  5645/11/11/13 που τονίζει ότι «με βάση τη κείμενη νομοθεσία το ΔΣ δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει χωρίς τον εκπρόσωπο πέραν των 2 μηνών». Επιπλέον καταγγέλλεται από το Σωματείο εργαζομένων της εταιρίας ότι, σε όλο αυτό το διάστημα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εξέδωσε αποφάσεις σε ένα πλαίσιο αυθαιρεσίας, που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον επιθετικής τακτικής προς τους εργαζόμενους, καθώς και οικονομικής κακοδιαχείρισης που αποδυναμώνουν την λειτουργική δυναμική της εταιρίας και το δημόσιο χαρακτήρα της δίνοντας την εντύπωση ότι δεν λογοδοτεί στο εποπτεύον Υπουργείο Υποδομών (πχ. o Κανονισμός Λειτουργίας και Προσωπικού που μεταξύ άλλων ορίζει ότι ο πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος δικαιούται να έχει 9 συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες, καθώς και όσους επιστημονικούς συνεργάτες θέλει, ενώ τοποθετεί μόνος του χωρίς καμία διαδικασία ως προϊσταμένους όποιους θέλει !).

Τέλος επισημαίνεται η ανάλγητη στάση του ΔΣ με την «ανοχή» του εποπτεύοντος  Υπουργείου σας, όταν δεν εφαρμόζει τις θετικές τελεσίδικες αποφάσεις του Εφετείου για 70 συνολικά εργαζόμενους που έκριναν ότι κακώς απολύθηκαν, αλλά τους ταλαιπωρούν με νομικές διαδικασίες ανάκλησης (ασφαλιστικών μέτρων) προς τον Άρειο Πάγο και να  τους κρατούν σε καθεστώς ανεργίας κι ανασφάλειας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κος Υπουργός :

–   Ήταν νόμιμη η σύνθεση του ΔΣ , όπως λειτουργούσε τουλάχιστον τους τελευταίους 5 μήνες χωρίς τη συμμετοχή του 7ου μέλους – εκπροσώπου των εργαζομένων ? Σε μια τέτοια περίπτωση, ελέγχονται ως προς την νομιμότητα, η λειτουργία και οι αποφάσεις που λήφθηκαν αυτό το χρονικό διάστημα ?
–    Για ποιο λόγο δεν αποδέχεστε την απόφαση 2842/2014 του Εφετείου, που δικαίωνε ομάδα απολυμένων από την ΟΣΚ ΑΕ, όταν και ο ίδιος είχατε δηλώσει στη Βουλή (σε επίκαιρη ερώτηση της 14/2/2014) ότι θα την σεβαστείτε, αλλά «αφήνετε» το ΔΣ της εταιρίας να συνεχίσει τις διαδικασίες ανάκλησης της απόφασης (ασφαλιστι-κά μέτρα) εμπαίζοντας έτσι τους ανθρώπους αυτούς ?

Η ερωτώσα Βουλευτής

Έλενα Κουντουρά