Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας για τον αποκλεισμό και την άνιση μεταχείριση σε διαδικασίες κρίσεων εκπαιδευτικών, κατά τη 12μηνη ομηρία τους στο καθεστώς διαθεσιμότητας – κινητικότητας (21.07.2014)

7474

                               ΕΡΩΤΗΣΗ

                                                                                              Αθήνα 21 Ιουλίου 2014

Πρός : Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα :  Αποκλεισμός και άνιση μεταχείριση σε διαδικασίες κρίσεων εκπαιδευτικών, κατά τη 12μηνη ομηρία τους στο καθεστώς διαθεσιμότητας – κινητικότητας.

Με το Νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ167Α) καταργήθηκαν μεταξύ άλλων οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας κλπ της Δευτεροβάθμιας Τυπικής Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας-κινητικότητας εδώ και 12 μήνες.
Ενώ, με Υπουργικές αποφάσεις στη συνέχεια τους δόθηκε η δυνατότητα να δηλώσουν προτίμηση για τη μετακίνησή τους μεταξύ άλλων και σε εκπαιδευτικές δομές Δια Βίου Μάθησης της ΓΓΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνεχίζουν μέχρι σήμερα να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας, απαξίωσης και ομηρίας, αφού:
– η πλειοψηφία τους έχει συμπεριληφθεί στους τελικούς πίνακες αξιολόγησης του ΑΣΕΠ, ενώ εκκρεμούν οι οριστικοί πίνακες και η τοποθέτησή τους στις δομές της ΓΓΔΒΜ που αδικαιολόγητα καθυστερεί,
– Στις 27/6/2014 η ΓΓΔΒΜ προσκάλεσε με αντίστοιχες προκηρύξεις (6611,6612,6613,6614), ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αιτήσεις για θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών σε ΙΕΚ και ΣΔΕ της ΓΓΔΒΜ, με βασική προϋπόθεση δυνατότητας συμμετοχής στη διαδικασία, το να είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί (με 8ετη εκπαιδευτική υπηρεσία για θέσεις διευθυντών και με 4ετή για θέσεις υποδιευθυντών).
Στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων έλαβαν μέρος και εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα-κινητικότητα διαφόρων ειδικοτήτων, όμως όπως μας καταγγέλλουν, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίστηκαν στους πίνακες των προγραμματισμένων συνεντεύξεων που ανήρτησε η ΓΓΔΒΜ στον ιστότοπό της (11/7/2014) και δεν δόθηκε εξήγηση, σχετική αναφορά ή σχόλιο για αυτό.

Ερωτάται ο κος Υπουργός :
– μπορούν οι εκπαιδευτικοί αυτοί να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και να κατέχουν θέσεις ευθύνης (διευθυντών, υποδιευθυντών κλπ) στις δομές Δια Βίου Μάθησης της ΓΓΔΒΜ, δομές, στις οποίες προβλέπεται να υπηρετούν?
– Αν αυτή η δυνατότητα δεν τους παρέχεται, ενώ παρέχεται σε συναδέλφους τους της Δευτεροβάθμιας Τυπικής Εκπαίδευσης, δεν είναι φαινόμενο άνισης μεταχείρισης ως προς την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων αυτών, υποβάθμισης και απαξίωσης της μέχρι τώρα εκπαιδευτικής και υπαλληλικής τους υπηρεσίας?
– Μήπως αυτές οι μεθοδεύσεις είτε κρατούν σε ομηρία, είτε προετοιμάζουν τους σε κινητικότητα εκπαιδευτικούς για την απόλυση και την Δευτεροβάθμια Τυπική Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση σε διάλυση ?

Η ερωτώσα βουλευτής
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ