Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας για προχειρότητα και λανθασμένες επιλογές στην κατάργηση του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ (21.07.2014)

4960

                    ΕΡΩΤΗΣΗ

                                                                                              Αθήνα 21 Ιουλίου 2014

Πρός : Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα :  Προχειρότητα και λανθασμένες επιλογές στην κατάργηση του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ δημιουργούν προς τους μαθητές/τριες κενό στην ιεραρχική αλυσίδα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και άνιση αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών των σχετικών ειδικοτήτων.

Με το άρθρο 82 του νόμου 4172/2013, καταργήθηκαν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ1801 – Γραφικών Τεχνών, ΠΕ1826 – Γραφιστικής, ΠΕ1827 – Διακοσμητικής, ΠΕ1829 – Φωτογραφίας), ενώ παρέμειναν οι ΠΕ 1828 (Συντηρητών  Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων), ειδικότητα που λειτουργούσε στις ΕΠΑΣ οι οποίες όμως έχουν, επίσης, καταργηθεί . Καταργήθηκε δηλαδή, μέρος  του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στα ΕΠΑΛ, ενώ εξακολούθησε να λειτουργεί η ειδικότητα Γραφικών Τεχνών και στο νέο Λύκειο, στη Β΄ και Γ’ τάξη.
Να σημειωθεί επίσης ότι, τη χρονιά 2013-2014 λειτούργησε από τις καταργημένες ειδικότητες μόνο η ειδικότητα «Γραφικών Τεχνών» και στη Β’ τάξη ΕΠΑΛ, με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, κάτι που σημαίνει ότι και τη φετινή χρονιά στην Γ’ τάξη ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει ως ειδικότητα.

Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι ενώ εξακολουθεί η ειδικότητα «Γραφικών Τεχνών» να λειτουργεί στα ΕΠΑΛ, καταργήθηκαν οι σχετικές ειδικότητες ΠΕ1801 και ΠΕ1826 των εκπαιδευτικών του Τομέα (που νόμιμα έχουν διορισθεί μέσω επετηρίδας και ΑΣΕΠ με κοινές θέσεις και κοινές αναθέσεις) και ταυτόχρονα παρέμειναν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ1828 χωρίς αντικείμενο, αφού έχουν καταργηθεί οι ΕΠΑΣ και μαζί τους η ειδικότητα των συντηρητών για την οποία προορίζονταν.

Ερωτάται ο κος Υπουργός

– Αφού ουσιαστικά αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και εξακολουθεί η λειτουργία της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών στα ΕΠΑΛ, γιατί οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και στη θέση τους αποσπάστηκαν ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τα ΙΕΚ;
– Πως είναι δυνατό στις πρόσφατες πανελλήνιες εξετάσεις τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα «Γραφιστικές Εφαρμογές» και «Τεχνολογία Εκτυπώσεων» να εξετάστηκαν από εκπαιδευτικούς «πολιτικούς μηχανικούς» και «αρχιτέκτονες» μετά από διευκρινιστικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας;
– Πως είναι δυνατό και με ποια μελέτη διαχωρίστηκαν οι 5 ενοποιημένες ειδικότητες του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και καταργήθηκε ένα μέρος του, που αφορά στην ειδικότητα των Συντηρητών έργων τέχνης και αρχαιοτήτων;
– Ποια ήταν και θα είναι τα αντικείμενα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών με ειδικότητα ΠΕ 1828 – Συντηρητών  Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων στα ΕΠΑΛ με την κατάργηση των ΕΠΑΣ και ποια των ΠΕ08 Καλών Τεχνών, των οποίων το μεγαλύτερο μέρος απασχολείτο σε μαθήματα των καταργημένων ειδικοτήτων Εφαρμοσμένων Τεχνών;
– Μήπως θα πρέπει να μελετηθεί από το Υπουργείο σας η αναγκαιότητα επαναφοράς του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στην τυπική Β/θμια Εκπαίδευση δεδομένου ότι παρείχε και παρέχει στους μαθητές/τριες την δυνατότητα μετάβασης από την τυπική Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς ιεραρχικά εκπαιδευτικό κενό και ταυτόχρονα την ελεύθερη πρόσβαση τους σε αντικείμενα καλλιτεχνικών σπουδών, που δε θα δύνανται να επιλέξουν μέσα από το νέο Τεχνολογικό Λύκειο?
Η ερωτώσα βουλευτής
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ