Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευάτων για την Πιστοποίηση αποφοίτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» (18/6/2014)

48259

Αθήνα 18 Ιουνίου 2014

Προς: Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: Πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ με ειδικότητα «Στελεχών Υπηρεσιών Ασφαλείας»

Οι απόφοιτοι Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ με ειδικότητα Στελεχών Υπηρεσιών Ασφαλείας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στην ειδικότητα και για να μπορέσουν να εργαστούν στον τομέα αυτό θα πρέπει να αποκτήσουν άδεια εργασίας Α’ ή Β’ κατηγορίας (ανάλογα με τις υπηρεσίες ασφαλείας που θα προσφέρουν) με βάση το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ209). Εκτός των βασικών προϋποθέσεων όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 , απαιτείται Τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης (Δίπλωμα) ο οποίος για τους αποφοίτους ΙΕΚ μπορεί να αποκτηθεί μόνο με εξετάσεις Πιστοποίησης από τον αρμόδιο για τούτο φορέα ΕΟΠΠΕΠ (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το ΥΠΕΠΘ – ΦΕΚ Β/1098/30-4-14) .
Μέχρι σήμερα ο ΕΟΠΠΕΠ δεν έχει προκηρύξει εξετάσεις πιστοποίησης για τους συγκεκριμένους αποφοίτους, ενώ σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπ. Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη) έχει οργανώσει διάφορες εξεταστικές περιόδους πιστοποίησης (2013-2014) μόνο για όσους έχουν εργαστεί στο τομέα αυτό (χωρίς να διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο) ή έχουν βεβαίωση ταχύρυθμης κατάρτισης 105 ωρών από ιδιωτικά ΚΕΚ , ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ τους αποφοίτους των ΙΕΚ της ειδικότητας «Στελεχών Υπηρεσιών Ασφαλείας» και μη προβλέποντας καμία άλλη σχετική διαδικασία Πιστοποίησης γι αυτούς.
Επίσημη ενημέρωση από την ιστοσελίδα του φορέα ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με προγραμματισμό εξεταστικής περιόδου Πιστοποίησης για τους αποφοίτους ΙΕΚ δεν υπάρχει και όπως καταγγέλλουν ενδιαφερόμενοι δεν υπάρχει καμία απάντηση και σε τηλεφωνική επικοινωνία τους με το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΠΠΕΠ.
– επειδή  το θέμα αφορά ένα μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων – αποφοίτων ΙΕΚ των τελευταίων ετών οι οποίοι δεν μπορούν να αποκτήσουν το σχετικό δίπλωμα και άρα την άδεια εργασίας
– επειδή η υπάρχουσα διαδικασία Πιστοποίησης της ειδικότητας αυτής όπως προκαθορίζεται «σπρώχνει» τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν ταχύρυθμα σεμινάρια κατάρτισης ξανά με οικονομικό κόστος (δεδομένου ότι ήδη διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις με βάση τη φοίτηση τους στα ΙΕΚ)
– και επειδή για λόγους ισόνομης αντιμετώπισης των κριτηρίων και προϋποθέσεων για τους νέους που επιθυμούν να εργαστούν με βάση αυτό που σπούδασαν

ερωτάται ο κος Υπουργός
– για ποιό λόγο δεν έχει οριστεί μέχρι τώρα εξεταστική περίοδος Πιστοποίησης για τους απόφοιτους ΙΕΚ της ειδικότητας «Στελεχών Υπηρεσιών Ασφαλείας» ?
– πότε θα οριστούν οι αντίστοιχες Εξεταστικοί Περίοδοι Πιστοποίησης για τους απόφοιτους ΙΕΚ της παραπάνω ειδικότητας ?

Η ερωτώσα βουλευτής
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

η απάντηση του Υπουργείου