Ερώτηση πρός τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το Εθνικό Ιδρυμα Πολιτισμού (24.01.2013)

6411

Προς:  Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα:  Εθνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, επιχορήγηση και ορισμός νέου διοικητικού συμβουλίου

Στην αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΔΥΟ/ΔΥΟ/Φ06/42837/29.3.2013 ειδική έκθεση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με την αναγκαιότητα επιχορήγησης των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτισμού συγκαταλέγεται και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού προτείνοντας το ποσό της επιχορήγησης στο 1.000.000 €.

Ειδικότερα όσον αφορά στο Ε.Ι.Π. ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών απαντά ότι η σχετική επιχορήγηση θα εγκριθεί υπό τον όρο ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το προηγούμενο ΔΣ έχει παραιτηθεί από τον Φεβρουάριο 2012 και μέχρι σήμερα δεν έχει αναπληρωθεί.

Ερωτάται ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού:

α.- Γιατί δεν ορίσθηκε νέο ΔΣ μέχρι τώρα και

β.- Τι προτίθεται να πράξει για την εξακολούθηση λειτουργίας και δράσης του Ε.Ι.Π.

Η ερωτώσα βουλευτής

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ