Ερώτηση Ε. Κουντουρά στην Κομισιόν «Η απειλή του δημογραφικού στην Ελλάδα: ανάγκη για νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»

6856

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή / Άρθρο 138 του Κανονισμού / Elena Kountoura

Elena Kountoura MEP

Θέμα:   Η απειλή του δημογραφικού στην Ελλάδα: ανάγκη για νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο πληθυσμός της Ελλάδας εκτιμάται ότι το 2050 θα μειωθεί κατά 2,4 εκατομμύρια1. Ήδη, στην Ελλάδα οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η μέση ηλικία του πληθυσμού αυξάνεται και ο ενεργός πληθυσμός φθίνει συνεχώς2. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η γήρανση, όχι μόνον δεν πρόκειται να ανακοπεί, αλλά ο ρυθμός της αναμένεται να επιταχυνθεί μέχρι το 20503.

Η φτώχεια, η οικονομική κρίση, η ανεργία, η ανασφάλεια, η εργασιακή αβεβαιότητα και η μετανάστευση νέων ανθρώπων επιδεινώνουν τις ήδη εκρηκτικές διαστάσεις του δημογραφικού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

-Οι νέοι εργαζόμενοι ενισχύουν την οικονομία και την παραγωγικότητα, ενώ στηρίζουν το σύστημα υγείας, το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό σύστημα.

-Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα όξυνε το πρόβλημα με δεκάδες χιλιάδες εξειδικευμένους νέους να μεταναστεύουν στο εξωτερικό.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1-Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει για να βοηθήσει τα Κ-M, όπως η Ελλάδα, να αντιμετωπίσουν το έντονο δημογραφικό πρόβλημα και το φαινόμενο του brain drain;

2-Σχεδιάζει επιπλέον πρωτοβουλίες δημιουργίας κινήτρων για τους νέους, για την καλύτερη εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής, τη στήριξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και τη στήριξη της οικογένειας4;

3-Προτίθεται να προτείνει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα Κράτη που βιώνουν έντονα την οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα και που λόγω των συνεπειών της δημοσιονομικής προσαρμογής παρουσιάζουν περαιτέρω επιδείνωση του δημογραφικού;


1-Βλ. Βουλή των Ελλήνων. Έκθεση της διακομματικής κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το δημογραφικό. Αθήνα 2018. Ομοίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT ο πληθυσμός προβλέπεται να μειωθεί από 10.759 εκατομμύρια που ήταν το 2016 στα 7.660 εκατομμύρια το 2070.

2 – Βλ. European Commission. Economic and Financial Affairs. The 2018 Ageing report/ Institutional Paper 079. Luxembourg. May 2018

3 – Το 2050 το ποσοστό των άνω των 65 ετών και των άνω των 85 ετών στον συνολικό πληθυσμό της χώρας (20,9 και 2,8% το 2015) αναμένεται να κυμανθεί από 33,1%-30,3% για τους πρώτους και 6,5%-4,9% για τους δεύτερους, ενώ τα ποσοστά των νέων (0-14 ετών και 0-18 ετών) από 14,8% έως 12,0% για τους πρώτους και 19%-15,4% για τους δεύτερους αντίστοιχα.

4 –  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΠΙ), η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό εκτρώσεων στην Ευρώπη και το τρίτο στον κόσμο, με περίπου 250.000 ετησίως.