Η Έλενα Κουντουρά ομιλήτρια στο 7ο Συνέδριο για τον Καρκίνο για το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στη διασφάλιση της εφαρμογής της πολιτικής για τον καρκίνο. (1.11.2022)

4245

Η μάστιγα του καρκίνου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, και επομένως η εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής αντιμετώπισης του καρκίνου πρέπει να επιταχυνθεί, να ενταθεί και να γίνει συντονισμένα, τόνισε η Πρόεδρος της Europa Donna Hellas, Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, στην ομιλία της στο 7ο Συνέδριο για τον Καρκίνο της Boussias και Health Daily.

Το συνέδριο αποτελεί  ετήσιο φόρουμ διαλόγου για όλες τις εξελίξεις γύρω από τον καρκίνο, τις νέες καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις καθώς και όλα τα θέματα πολιτικής υγείας προς όφελος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και των ασθενών.

Η Ευρωβουλευτής συμμετείχε ως μέλος  της Ομάδας των Ευρωβουλευτών κατά του Καρκίνου ΜAC και ως πρόεδρος της Europa Donna Hellas, του ελληνικού φόρουμ του Πανευρωπαϊκού Συνασπισμού κατά του Καρκίνου του Μαστού Europa Donna – The European Breast Cancer Coalition.

«Στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2023, ζητήσαμε να ενισχυθεί το επίπεδο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας επιπλέον του προγράμματος ακολουθώντας την προσέγγιση «Μία υγεία» και επιδιώκοντας την ουσιαστική ενσωμάτωση της διάστασης της υγείας σε όλες τις πολιτικές. Στο πρόσφατο ψήφισμά μας τον προηγούμενο μήνα, αποκαταστήσαμε συγκεκριμένα  την περικοπή που πραγματοποίησε το Συμβούλιο ύψους €200 εκ. στο πρόγραμμα EU4Health και ζητήσαμε την ενίσχυσή του με  €25 εκατ., καθώς η πανδημία δεν έχει ακόμη λήξει. Γνωρίζουμε καλά ότι παραμένει άκρως αναγκαία η  ανάγκη στήριξης των εθνικών συστημάτων υγείας, ώστε να καταστούν πιο ανθεκτικά, και αυτό σχετίζεται άμεσα με την ευρωπαϊκή πολιτική για τον καρκίνο», δήλωσε η Ευρωβουλευτής και πρόεδρος του Europa Donna Greece, Έλενα Κουντουρά στο πλαίσιο της ομιλίας της.

Επισήμανε ότι «ειδικά σε αυτήν την κομβική περίοδο των πολλαπλών κρίσεων, με την πανδημία να  είναι ακόμη εδώ, και την οξύτατη ενεργειακή και οικονομική κρίση, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις ανάγκες των πολιτών στην υγεία, και να θέσουμε εκ νέου την αντιμετώπιση του καρκίνου ως ύψιστη προτεραιότητα».

Ιδιαίτερα ανέδειξε το κρίσιμο ζήτημα της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης όλων των πολιτών σε επαρκείς και προσιτές  υπηρεσίες υγείας σχετικά με τον καρκίνο, που απαιτεί συντονισμένη δράση, ώστε να εξαλειφθούν οι σημερινές ανισότητες και αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, όπου η  διακύμανση στα ποσοστά επιβίωσης υπερβαίνει ακόμη και το 25%, αλλά ακόμη και μέσα στην ίδια τη χώρα.

Αναφέρθηκε συνολικά στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν υιοθετηθεί, μεταξύ αυτών  το ψήφισμα  με τα πορίσματα της Ειδικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Καρκίνου BECA τον περασμένο Φεβρουάριο, και συνολικά τις συστάσεις  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη όλο το προηγούμενο διάστημα μεταξύ άλλων για:

  • άμεση και καθολική πρόσβαση στον προσυμπτωματικό έλεγχο, που έχει καταστεί πιο επείγουσα από ποτέ.
  • ένταξη περισσοτέρων μορφών καρκίνου στα προγράμματα πρόληψης της ΕΕ.
  • πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον, τον τρόπο ζωής και την εργασία.
  • επιπλέον μέτρα για την καλύτερη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και κλινικές δοκιμές στο εξωτερικό για τους καρκινοπαθείς.
  • αποτελεσματική αντιμετώπιση των ελλείψεων σε αντικαρκινικά φάρμακα.
  • αύξηση της κινητικότητας των ασθενών μεταξύ των Κρατών-Μελών και βελτίωση της πρόσβασή τους σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και περίθαλψη, μέσω της αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
  • διασφάλιση του  «δικαιώματος  στη λήθη» για όλους τους ασθενείς στην ΕΕ, για  10 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας τους, και έως και 5  χρόνια για ασθενείς που διαγνώστηκαν με καρκίνο πριν κλείσουν τα 18. Με βάση το δικαίωμα αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι τράπεζες δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ιατρικό ιστορικό όσων έχουν νοσήσει από καρκίνο.
  • χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ενθάρρυνση της διακοπής του καπνίσματος και τη προώθηση δράσεων μείωσης και πρόβλεψης των βλαβερών συνεπειών του αλκοόλ, στη βάση της αναθεώρησης της στρατηγικής της ΕΕ.
  • ευρεία ενημέρωση μέσα από τα εκπαιδευτικά συστήματα, στους χώρους εργασίας και με συστηματικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο ευρύ κοινό, σχετικά με την πρόληψη, τη φροντίδα της υγείας και την υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής.
  • υποχρεωτική σήμανση σε κάθε συσκευασία τροφίμων με την ετικέτα της διατροφικής αξίας, κοινή σε όλη την ΕΕ.

ΠΗΓΗ : https://www.cancerconference.gr/