Διεκδικούμε ο καρκίνος του μαστού να μπει στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας για την υγεία και να διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των γυναικών για καθολική και ισότιμη πρόσβαση στις βέλτιστες ιατρικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια

4282

Την επιτακτική ανάγκη ο καρκίνος του μαστού να μπει στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ για την υγεία, με πολιτικές και δράσεις που θα διασφαλίζουν το δικαίωμα όλων των γυναικών στις καλύτερες δυνατές ιατρικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια, υπογράμμισε Ευρωβουλευτής της GUE/NGL και πρόεδρος της Εuropa Donna Hellas, Έλενα Κουντουρά, σε ειδική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Transforming Breast Cancer Together»

ELENA KOUNTOURA MEP , President of Europa Donna Hellas

Στην ημερίδα που διοργάνωσε και συμμετείχε η πρόεδρος της Εuropa Donna Ευρώπης Mona Elzayat και άλλοι προσκεκλημένοι φορείς και ευρωβουλευτές, η κα Κουντουρά τόνισε ότι η υγεία και η ποιότητα ζωής στην Ευρώπη επηρεάζεται σημαντικά από τις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της τεχνολογίας και του δημογραφικού.
Ειδικά για χώρες που έχουν αντιμετωπίσει οικονομικές και ανθρωπιστικές κρίσεις, όπως η Ελλάδα, επιβάλλεται να υπάρξει μέριμνα για την υποστήριξή τους, ενώ συνολικά απαιτείται η προσαρμογή των εθνικών συστημάτων υγείας και της νομοθεσίας σε όλα τα κράτη- μέλη, ανάγοντας τον καρκίνο του μαστού σε προτεραιότητα.

Η κα Κουντουρά αναφέρθηκε σε ένα συνολικό πλαίσιο δράσεων και μέτρων με έμφαση σε
• Πολιτικές πρόληψης σε ευρεία κλίμακα στην Ευρώπη
• Τη διασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης, διάγνωσης και θεραπείας σε πρώιμο στάδιο,
• Την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των ασθενών σε όλα τα πρωτόκολλα θεραπείας
• Την άσκηση πολιτικών και ενεργειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
• Την εξάλειψη των προκαταλήψεων και του κοινωνικού στίγματος , παρακινώντας τις γυναίκες να θέσουν προτεραιότητα τη φροντίδα του σώματός τους και τον έλεγχο.
• Την καθιέρωση εθνικών συστημάτων καταγραφής από τα κράτη-μέλη
• Μεγαλύτερη επένδυση στην έρευνα
Η κα Κουντουρά χαιρέτησε την αποφασιστικότητα της προτεινόμενης Επιτρόπου για την Υγεία, Στέλλας Κυριακίδη, για την εφαρμογή της πρώτης ευρωπαϊκής πολιτικής για τον καρκίνο, που θα υποστηρίξει όλα τα κράτη μέλη στη βελτίωση της πρόληψης και της φροντίδας.
«Διεκδικούμε ο καρκίνος του μαστού να μπει υψηλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την επόμενη 5ετία, με πολιτικές και ενέργειες σε όλα τα στάδια – την ενημέρωση και εκπαίδευση, την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση & διάγνωση, την παροχή βέλτιστων ιατρικών υπηρεσιών, την ομαλή προσαρμογή στην καθημερινότητα, την επανένταξη στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον, το δικαίωμα σε ένα πιο υγιές lifestyle και στην καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής» τόνισε η κα Κουντουρά.

«Ο αγώνας κατά του καρκίνου του μαστού μας αφορά όλους. Επιβάλλεται να εργαστούμε όλοι μαζί, ώστε καμία γυναίκα να μη νιώθει μόνη και να μην είναι μόνη».