9η περίοδος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2019-2024)

837

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει 751 βουλευτές εκλεγμένους στα 28 κράτη μέλη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1979, οι ευρωβουλευτές εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών.

Η κα Ελενα Κουντουρά στις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 εξελέγη Ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και συμμετέχει στην πολιτική Ευρωομάδα «Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών- GUE/NGL«

Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2019

Για την 9η περίοδο της Ευρωβουλής (από 2 Ιουλίου 2019) η κα Ελενα Κουντουρά συμμετέχει ως μόνιμο μέλος στην Επιτροπή «Μεταφορές και Τουρισμός» (TRAN) καθώς και ώς αναπληρωματικό μέλος στις επιτροπές Βιομηχανίας, Έρευνας & Ενέργειας (ITRE) και Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλλων (FEMM).

Σχετικά με τους ευρωβουλευτές

Κάθε χώρα αποφασίζει για τη μορφή που θα λάβουν οι εκλογές, πρέπει όμως να εξασφαλίζει την ισότητα των φύλων και τη μυστικότητα της ψήφου. Οι ευρωπαϊκές εκλογές γίνονται με αναλογικό σύστημα. Όριο ηλικίας για το δικαίωμα ψήφου είναι τα 18 έτη, εκτός από την Αυστρία όπου είναι τα 16. Οι έδρες κατανέμονται με κριτήριο τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους. Οι γυναίκες είναι λίγο περισσότερες από το ένα τρίτο των βουλευτών. Οι βουλευτές χωρίζονται σε πολιτικές ομάδες και όχι με κριτήριο την εθνικότητα. Οι βουλευτές μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στην εκλογική περιφέρειά τους, στο Στρασβούργο, όπου διεξάγονται 12 σύνοδοι της ολομέλειας κάθε έτος, και στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχουν σε πρόσθετες συνόδους, καθώς και σε συνεδριάσεις των επιτροπών και των πολιτικών ομάδων τους.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να σέβονται οι βουλευτές προσδιορίζονται στο Καθεστώς των Βουλευτών, που εγκρίθηκε το 2009.